DEBATT. Kvaliteten i vår skånska sjukvård är till den största delen mycket hög. Men tyvärr finns det också stora brister i form av allt längre vårdköer, dålig kontinuitet för patienter med kroniska sjukdomar och allt färre vårdplatser.

Centralsjukhuset i Kristianstad har förlorat hela åtta procent av sina vårdplatser under socialdemokratiskt och miljöpartistiskt styre 2014-2018. För fyra år sedan gick S ut hårt och lovade 300 fler vårdplatser om de fick makten. De fick makten. Nu har vi facit –  438 färre vårdplatser än 2014!
Patienter får vänta allt längre på akuten. Patienter flyttas runt och läggs på fel vårdavdelning med de risker detta innebär. Det kostar i vårdens kvalitet, det kostar i patientskador och det kostar faktiskt mer pengar än att ge vården rätt förutsättningar från början. Därför har S och MP vänt överskott till underskott på bara fyra år.

Andelen äldre i samhället ökar kraftigt och därmed behovet av sjukvård mer än vad det finns möjlig personal till. Samtidigt får vi ständigt tillgång till nya och bättre mediciner och metoder – ibland ytterst dyra sådana som vi måste fördela resurser till.

Vi anser att Region Skånes alla sjukhus måste få förutsättningar att arbeta annorlunda. Till exempel genom att lägga in fler direkt på avdelningen utan att behöva gå via akuten. Eller att anställa fler personalkategorier så sjuksköterskor och specialister kan arbeta med det de är utbildade för.

Vi vill ge möjligheter för mindre sjukhus att specialisera sig och ge avancerad sjukvård till alla skåningar. Så skapar vi attraktiva arbetsplatser. Att Centralsjukhuset i Kristianstad får utvecklas är avgörande för att också i framtiden kunna ge akutvård jämlikt över Skåne.

Tyvärr har de senaste fyra åren med socialdemokratisk ledning inneburit markant brist på nytänkande. Det saknas en tydlig genomförandeplan av alla de tekniska lösningar som redan finns och som skulle kunna stödja nya arbetssätt med den enskilde patienten i centrum.

Vi vill åter ta vid där vi slutade 2014. Då lyckades vi mer än halvera vårdköerna. Vi startade arbetet med kommunsamverkan och införde en cancerstrategi med höga krav på korta väntetider. Inget av detta har Socialdemokraterna och Miljöpartiet lyckats ro vidare.

Det krävs åter ett Moderat styre. Kristianstadsbor ska få vård, inte en kölapp!

Pontus Lindberg (M)

Regionråd i opposition

Caroline Hedenström (M)

sjukvårdspolitiker hälso- och sjukvårdsnämnden

Även publicerad i Kristianstadsbladet 23 augusti