DEBATT. För varje ny rapport om psykisk ohälsa kommer nya skrämmande siffror. Det gäller unga, men det gäller också våra äldre som många gånger på ålderns höst lever med få sociala kontakter. Den ökande psykiska ohälsan märks inte alltid. Ofta finns den i det tysta, omgärdad av tabu. Såhär kan vi inte ha det. Någonting är i grunden fel i hur vi formar vårt samhälle. Det är hög tid att vi reser oss och gör allt i vår makt för att vända utvecklingen.

Region Skåne måste omedelbart rusta upp psykiatrin så att människor inte hamnar mellan stolarna eller tvingas vänta för länge på hjälp. Vi kristdemokrater föreslår bland annat en skånsk kömiljard, en miljard kronor som riktas till vårdgivare som kan visa goda resultat och korta köerna. För att motverka ohälsa tidigt vill vi stärka Första Linjen-mottagningarna inom barn- och ungdomspsykiatrin och möjliggöra för fler familjecentraler att öppna. Äldrepsykiatrin är idag ojämlik i Skåne och mot detta krävs insatser. Bostadsort ska inte vara avgörande för vilken vård du får.

Samtidigt måste vi gå till botten med orsakerna. Idag är det inte fullt ut helt klarlagt varför ohälsan växer. Vi kristdemokrater vill att Region Skåne ska tillsätta en kommission med experter på området. Uppdraget ska vara att kartlägga orsaker och föreslå åtgärder så att vi på allvar kan stoppa utvecklingen. 

När vi är som svagast ska välfärden vara som starkast.

Birgitta Södertun (KD)
Gruppledare Region Skåne

Tidigare publicerad i Kristianstadsbladet den 22 augusti.