KRÖNIKA. Vad vore politiken utan valrörelser? Inte mycket!

I år är det min tjugoandra (22) valrörelse medräknat tre folkomröstningar

Att möta väljarna direkt under några fullmatade veckor är politikens livsluft. Visst innehåller det politiska livet många kontakter med medborgarna mellan valen, men aldrig så intensivt som inför ett val.

Debatter och samtal avlöser varandra i en strid ström. Sömn och vila får vänta!

Jag har lärt mig att alla val är viktiga, och det som just skall äga rum; det viktigaste.

Nu har möjligen dessa tillrop varit mer ämnade för att få fart på valarbetarna, och i stort har det ju lyckats att höja valtemperaturen och få upp valdeltagandet.

Men nog tycker jag att just årets val känns extra viktigt, eftersom utgången och regeringsbildandet känns så osäker.

I en internationell jämförelse är vi svenskar villiga att gå och rösta. På 70-talet, då jag inledde min plikt att rösta, var det över 90 procent som deltog.

De senaste valen är trenden klart positiv, även om det ser väldigt olika ut både mellan och inom olika kommuner.

Jag har suttit med i flera statliga utredningar som sett över procedurer och valsystem, den viktigaste om införande av personval. Givetvis finns grundläggande faktorer för ett högt valdeltagande som stabilitet, tilltro, öppenhet och fri opinionsbildning. Men det praktiska kring röstförfarandet är också viktigt som:

  • Det skall vara lätt att rösta – inga försvårande registreringar.
  • Förtidsröstning skall kunna äga rum under rimlig tid före valdagen.
  • Stort antal vallokaler under såväl förtidsröstningen som valdagen.
  • Generöst öppethållande av vallokalerna.
  • Brett informationsutbud, tillgänglighet och enkelt språk, flera språk.
  • Ordning och reda i vallokalerna och utanför dem.
  • Snabb sammanräkning där ett preliminärt valresultat kan redovisas senare valkvällen.

Sverige har sina problem, och vårt system där valsedlar ligger öppet i vallokalen, har kritiserats.

Extra vaksamhet är dessutom tillrådligt i år, eftersom vi har sett hur försök har gjorts för att störa valrörelsen i vissa länder.

I USA har ju förre FBI-chefen Robert Mueller klarlagt att Ryssland på olika sätt försöka blanda sig presidentvalet 2016.

Den liberale skribenten, Patrik Oksanen, har skrivit en viktig bok om faran med ett tilltagande informationskrig, som riskerar att slå sönder det öppna samhället. Också i vårt land! Så vaksamhet gäller!

Låt mig nämna några ord om EU, så här i min sista krönika före valet.

Nästa vecka diskuteras EU i Hässleholm under Europaforum, något som vi i Skåne bör vara särskilt stolta över.

Under Europaforum ges de politiska partierna chansen att redovisa hur de ser på EU:s framtid.

Det mörkas för mycket i svenska politik om EU.

Svåra frågor om budgeten, fördjupning av samarbetet, framtida utvidgning, gemensamt agerande mot brottslighet, skattesamarbete, tuffare krav för klimatet samt unionen efter Brexit, har fått föga utrymme i valrörelsen.

Visserligen har Sverigedemokraterna talat om en folkomröstning om svenskt utträde ur unionen, Svexit. Men några starka reaktioner har inte detta väckt.

När Jan Björklund tog upp den kastade handsken, möttes han mest med tystnad eller bannor.

Somliga verkar ha uppfattningen; väck inte den björn som sover och hänvisade till britternas stora problem inför utträdet nästa år.

Konstig reaktion, tycker jag.

För mig är det precis det kaos som Brexit skapat för britterna som måste undvikas i vårt land. Det var enligt min mening avsaknaden av en seriös EU-diskussion som banade väg för Brexit.  Dåvarande premiärministern David Cameron trodde att han i en handvändning kunde ändra en negativ retorik mot EU, som han och andra konservativa politiker ägnat sig åt i åratal.

Den typen av politik lyckas sällan.Se vad som hände i vårt land inför euro-omröstningen 2003.

Dåvarande statsministern hade tidigt varit negativ till den gemensamma valutan i ytterst tydliga ordalag. När han väl ändrade sig, var det för sent!

Detta måste vi försöka undvika i Sverige.

SD:s förslag må kännas ovidkommande idag.

Dock, om opinionen håller i sig riskerar vi få två Svexit-partier i riksdagen med stöd av närmare trettio procent av valmanskåren.

Agera därför nu och ta debatten, redan nästa vecka i Hässleholm.

Europaforum inleds med att hedra Lorenz Puchers minne, som var den eldsjäl som gjorde Hässleholm till ett Almedalen om Europa.

Lorenz glömde aldrig grunden för EU:s tillkomst, värnandet av fred, frihet och demokrati!

Det känns så naturligt att inleda Europaforum med att hedra hans minne!

Programmet hittar ni genom att klicka här.

Olle Schmidt (L)