KRÖNIKA. Den där känslan som kommer sakta krypande. Det där obehaget som plötsligt växer. Känslan av otrygghet som långsamt gör sig påmind. Politiken har ett ansvar för att människor ska känna sig trygga. Inte minst inom kollektivtrafiken: kanske på sista tåget eller bussen hem på kvällen.

I veckan åkte vår ledamot i kollektivtrafiknämnden Lars Hansson (C) och jag pågatåg mellan Malmö och Kristianstad och träffade tågpersonal och resenärer för att prata trygghetsfrågor. Det är viktigt att uppmärksamma och arbeta för trygghet. Samtidigt lade Centerpartiet fram flera förslag för att stärka tryggheten i den skånska kollektivtrafiken. För att människor ska resa kollektivt är det a och o att kollektivtrafiken upplevs som just trygg.

Centerpartiet föreslår att Skånetrafiken inför en trygghetscentral med en trygghetslinje som samordnar tillgängliga trygghetsresurser och snabbt kan se till att rätt resurs kommer på plats. Trygghetslinjen gör att resenärer kan höra av sig om de upplever en otrygg situation eller ser skadegörelse. I Stockholms Länstrafik finns en liknande lösning som har gett gott resultat.

Vi vill också möjliggöra flexibla nattstopp för bussen. Om den närmaste vägen ligger mellan två hållplatser ska bussen kunna stanna där sena kvällar och nätter. Det skulle öka tryggheten och då skulle fler våga ta bussen.

Men frågan är även vem är det som vet var de otrygga platserna finns i den skånska kollektivtrafiken? Och svaret är såklart: resenärerna. Centerpartiet vill att resenärer ska kunna gå virtuella trygghetsvandringar där en själv kan ange var man känner sig otrygg och vad som skulle kunna göras för att åtgärda problemet. Hela Skåne är fullt av perronger, hållplatser och tågstationer. Resenärer använder dem dagligen och har kunskapen om var otryggheten finns. Vi måste ta vara på den expertkunskapen.

Det ska vara tryggt och säkert att välja bussen eller tåget. Att personer väljer bort kollektivtrafiken för att de inte känner sig trygga är ett stort misslyckande. En robust kollektivtrafik som är ett hållbart och fungerande alternativ för fler än det är idag är en viktig nyckel i den gröna omställning som Skåne och Sverige är i stort behov av. Det finns mycket att göra för att kollektivtrafiken ska fungera bättre för fler – och tryggheten är en del som måste bli bättre.

En trygg kollektivtrafik för Skåne framåt!

Birte Sandberg (C)
Gruppledare