VÅRDA SKÅNE. En överenskommelse mellan Region Skåne och Igelösa Life Science om palliativa vården i Trelleborg har presenterats: Region Skåne och Igelösa Life Science samarbetar om palliativ vård i Trelleborg och Igelösa. Kristdemokraterna, som drivit frågan länge, kommenterar:

– Invånarna på Söderslätt har kastats mellan hopp och förtvivlan under de senaste åren. De styrande har på ett allvarligt sätt dragit frågan om den palliativa avdelningen i långbänk vilket gått ut över de sköraste patienternas trygghet. Hanteringen har varit usel, säger Birgitta Södertun (KD), gruppledare i Region Skåne.

– Vi kristdemokrater har hela tiden drivit på och välkomnar beskedet att regionen nu tar hjälp från Igelösa. Vi kommer bevaka detta noga för att säkra att öppnandet blir av. En del oklarheter finns fortfarande. En tydlig tidplan måste fortast möjligt fram och presenteras för invånarna, säger Per Einarsson (KD), oppositionsledare och andre vice ordförande i sjukvårdsnämnd Kryh, nämnden med ansvar för palliativ vård.

– Ett stort tack till civilsamhället i Trelleborg, många har engagerat sig i frågan och utan alla påtryckningar tror jag de styrande hade låtit frågan rinna ut i sanden, säger Birgitta Södertun (KD).

Mattias Svensson