DEBATT. Vårdens kompetenta medarbetare gör hjälteinsatser varje dag. Kvalitén, när vi väl får vård, håller ofta hög klass. Ortopedin i Hässleholm är ett gott exempel. Men själva styrningen av vården, det som ger förutsättningarna, lämnar övrigt att önska. Utifrån flera aspekter är skånsk vård i kris.

På bara fyra år har operationsköerna fördubblats. Unga med psykiska besvär får vänta för länge. Vårdcentralerna har få tider att ge. Överbeläggningarna blir fler och fler. Den oro och ångest som människor tvingas uppleva till följd av detta är värdigt vårt välfärdsland. Krisen måste vändas

Vi Kristdemokrater går till val på att införa en skånsk kömiljard. En miljard kronor som riktas till de vårdenheter som kapar köerna och når målen.

Därtill måste vårdcentralerna rustas så att de på allvar kan bli hjärtat i vården.

Under flera år har vårdcentralerna prioriterats ned, trots att experter har gett tydliga råd om att göra motsatsen. En nyckel är att få fler läkare i den nära vården. Vi vill kraftigt utöka utbildningen av allmänläkare och införa ett system där alla ges rätten att lista sig på en fast läkarkontakt. Inte minst för våra äldre är kontinuitet oumbärlig, och därför är det oacceptabelt att var tredje äldre skåning saknar denna trygghet idag.

För att säkra framtidens vård, och minska överbeläggningar och rekryteringsproblem, behövs en personalpolitik värd namnet. Fler anställda måste få möjlighet att specialistutbilda sig med betalt från arbetsgivaren.

Det ska heller inte straffa sig i lönekuvertet att stanna kvar en längre tid på sin arbetsplats, vilket det tyvärr gör för många idag. För att uppvärdera våra många rutinerade medarbetares insatser vill vi införa en trohetsbonus – ett lönetillägg för dem som jobbat länge och byggt upp en oersättlig rutin.

Och som familjeparti vill vi kristdemokrater se över schemaläggningen så Region Skåne garanterar flexibla och familjevänliga scheman som sätter den enskilde medarbetaren i centrum.

Vården ska gå att lita på. Både för patient och personal. I hela Skåne.

Per Einarsson (KD)
Regionkandidat och andre vice ordförande i sjukvårdsnämnd Kryh

Tidigare publicerad i Norra Skåne (19/7)