VÄRNA SKÅNE. På torsdagen presenterade Allians för Skåne sitt gemensamma valmanifest i samband med en pressträff på Lilla torg i Malmö.

De fyra allianspartierna går till val för att bli största partikonstellation och få igenom en ny och bättre politik för Region Skåne. Alliansen i Skåne styrde regionen 2006-14, men har en lång historia av samarbete bakom sig. Fjorton gemensamma budgetar i rad vittnar om det.

Valmanifestet är en stomme av vad partierna är överens om: En politik för frihet, mångfald och närhet. Dessutom har varje parti sina profilfrågor i egna valprogram, väljarna kan på det sättet påverka även genom att välja ett särskilt parti.


Från vänster: Birgitta Södertun (KD), Gilbert Tribo (L), Carl Johan Sonesson (M) och Birte Sandberg (C).

– Kommunikationerna i Skåne måste fungera bättre. Det ska vara möjligt för medborgarna att välja var de ska bo och arbeta i landskapet. Därför måste kollektivtrafiken fungera och vara snabb, punktlig och pålitlig. För dem som behöver bil ska det finnas säkra och framkomliga vägar. Vi vill ha sex filer på E6 mellan Vellinge och Helsingborg och höja standarden på de hårt belastade länsvägarna, säger Carl Johan Sonesson (M).

– Skånska patienter ska känna kontinuitet och tillit till vården. Då måste vi stärka upp vårdcentralerna i Skåne. När skåningarna blir sjuka ska de snabbt och enkelt kunna vända sig till vårdcentralen där de möts av en läkare de känner och som känner till deras sjukdomshistorik. Så kan vi avlasta de överfulla akutmottagningarna och frigöra vårdplatser på sjukhusen, säger Gilbert Tribo (L).

–  I dag ligger besluten för långt från personalen och det är ett problem. Vi vill ta vara på den kompetens som finns, på så sätt får vi bättre verksamheter och mer nöjd personal. Hos privata vårdgivare hör vi ofta som fördel att besluten ligger nära personalen och att de får vara delaktiga. Det behöver vi lära oss av i offentlig verksamhet, säger Birte Sandberg (C).

– Den psykiska ohälsan är en av vår tids största samhällsproblem. Ett av de viktigaste områden för ett nytt styre i Region Skåne blir att bekämpa den och hantera dess konsekvenser. Barn- och ungdomspsykiatrin måste stärkas ekonomiskt för att kraftigt korta väntetiderna. Alla skånska kommuner ska ha familjecentraler, säger Birgitta Södertun (KD).

 

I samband med manifestsläppet kampanjade cirka 50 engagerade från M, L, C och KD på olika håll i Malmö. Valrörelsen har nu börjat och under de kommande veckorna kommer alliansens fyra partier att fortsätta övertyga skåningarna om att det behövs ett nytt styre för att vända den negativa utvecklingen i Region Skåne.

Läs valmanifestet i sin helhet på denna länk!

Peter J Olsson
Carl Sernbo
Johanna Sturesson
Gustav Lundblad