DEBATT. Svensk hälso- och sjukvård ska hålla hög kvalitet och vara tillgänglig för alla, oavsett var man bor eller vad man tjänar. Ingen ska behöva tvivla på att vård finns när den behövs. Därför behövs en ny moderatledd regering som hanterar vårdens mest akuta problem – att snabbt korta vårdköerna. Rätten till vård ska vara lika för alla.

Under den här mandatperioden har den rödgröna regeringen höjt skatten med 60 miljarder kronor. Trots det har vårdköerna fördubblats. Regeringen har inte prioriterat rätt. Ett av Stefan Löfvens första beslut som statsminister var att avskaffa Alliansregeringens kömiljard. Inte långt därefter avskaffade han den förstärkta vårdgarantin inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).

Resultaten talar för sig själva. På mindre än fyra år har antalet personer som får vänta mer än 90 dagar på en operation gått från drygt 15 500 personer till över 33 000 personer. Mindre än hälften av alla cancerpatienter får vård i tid och antalet barn som väntat längre än 30 dagar på insats från BUP har mer än tredubblats sedan hösten 2014.

I det rödgrönt styrda Region Skåne ser det likadant ut. Uppföljningen efter maj visar att det 2018 är mer än dubbelt så många jämfört med 2014 som nu får vänta längre än 90 dagar på att få sin vård.  Detta trots både fler anställda och ett resurstillskott i mångmiljardklass.

Inför valet 2014 lovade Stefan Löfven att förbättra tillgängligheten inom vården och korta köerna till cancervården. Utvecklingen har gått i direkt motsatt riktning. Nu ställer Socialdemokraterna ut nya löften, men Sverige har inte råd med fyra år till av löftessvek.

Här och nu krävs åtgärder som löser vårdens allra mest akuta problem – att korta vårdköerna. Därför föreslår Moderaterna att kömiljarden ska återinföras och tredubblas. Av dessa tre miljarder ska 500 miljoner öronmärkas till BUP. Kömiljarden var en effektiv åtgärd för att säkerställa att fler fick vård i tid.

Vården har dock större utmaningar som kräver ansvarsfulla, långsiktiga och genomtänkta reformer. Under nästa mandatperiod måste arbetet påbörjas för att möta dessa utmaningar. Moderaterna föreslår därför ett antal konkreta åtgärder:

  • Nationell primärvårdsreform. För att minska trycket på landets akutmottagningar och minska vårdköerna måste primärvården byggas ut för att bli bättre på att ta emot patienter.
  • Fast vårdkontakt. Den som vill ska ha rätt till en fast läkarkontakt med ett vårdteam som känner till patientens vårdhistoria.
  • En ny nationell cancerstrategi. Med fler standardiserade vårdförlopp som kortar köerna till cancervården.
  • Stärk vårdens medarbetare. En förbättrad arbetsmiljö, större inflytande och rätt till vidareutbildning.  Fler sjuksköterskor ska få möjlighet att vidareutbilda sig med bibehållen inkomst.

Sverige behöver en ny regering, och Skåne en ny regionledning, som tar vårdens problem på allvar. Vi tänker aldrig acceptera att någon tvingas vänta på grund av politiska felprioriteringar för att få den vård som krävs för att bli frisk.

Carl Johan Sonesson (M)
regionråd i opposition
Region Skåne

Camilla Waltersson Grönvall (M)
socialpolitisk talesperson

Artikeln har också publicerats i Kristianstadsbladet (19/7).