KRÖNIKA. Sedan i början på maj har vi haft mer eller mindre konstant sommar i Skåne. En sommar som utvecklat sig till att bli en mardröm för Skånes alla lantbrukare och framförallt de med mjölk- och köttdjur. Det extremt torra vädret har medfört att tillväxten på vallarna varit så låg att de flesta bara fått en skörd. Dessutom har den utdragna torkan lett till att betesmarker som i normala fall räcker över hela sommaren, nu är slut och stödutfodring behövs av det foder som är avsett för de långa vintermånaderna.

Det är en rejäl kris det skånska lantbruket står inför med rejält minskade skördar och både foderbrist och risk för nödslakt. Sommarvärme i rätt dos är trivsamt, men nu behöver vi fokusera på de allt allvarligare konsekvenserna extremtorkan medfört.

Från Centerpartiet har vi under sommaren fört fram flera förslag för att lindra krisen, men gensvaret har varit svalt från sossarna. Det har varit semesterstängt hos styret.

I måndags kom dock Henrik Fritzon tillbaka från semestern och kommenterade torkan. Det är givetvis positivt att han vaknat till, men S-regionrådet Fritzon borde avbrutit sin semester för flera veckor sedan, när de första larmen kom om torkan i de skånska gröna näringarna. I stället fortsatte man att äta glass och njuta av värmen. Det gjorde inte vi centerpartister.

För ett par veckor sedan föreslog Centerpartiet att regionen måste se över våra möjligheter att ställa gräsarealer och skogsbeten till förfogande. Vi föreslog även att regionen ska öka sina inköp av svenskt kött, för att öka efterfrågan, korta slaktköerna och samtidigt höja kvalitén på sjukhusmåltiderna. Det ordinarie regionstyrelsemötet som ska fatta detta beslut, kommer hållas i början av september, då är det försent. Därför föreslog vi i förra veckan att styret måste kalla till ett extramöte – eller att S-regionrådet Fritzon kunde fatta ett ordförandebeslut, för att ge nödvändiga uppdrag och se vad Region Skåne kan göra. Vilket är vårt gemensamma ansvar.

Svaret från styret var att krisen inte är tillräcklig i omfattning. Då kan man fråga sig vad som krävs för att de rödgröna ska tycka att det är tillräcklig kris, när vi just nu har en mycket stor foderbristsituation och risk för masslakt vilket kan påverka självförsörjning och vår miljö för lång tid framöver.

Skåne är Sveriges kornbod. Krisar vårt jordbruk, så krisar matförsörjningen för hela Sverige. Det är allvarligt. Nödslakter och foderbrist riskerar att få oanade konsekvenser för skånskt lantbruk för lång tid framöver, både för djur, människor och för kommuner och regionens ekonomi. Det har länge varit hög tid att agera, både på lokal, regional och nationell nivå.

Socialdemokrater och miljöpartister styr i minoritet Region Skåne. Att agera minoritetsmajoritet innebär ett krav på handlingskraft och en kapacitet att förvalta skåningarnas förtroende. Vi ser nu ett allt tröttare rödgrönt styre som hellre har semester än agerar och ger uppdrag. Det är dags för ett nytt ledarskap för Skåne – framåt!

Birte Sandberg (C)
gruppledare i Region Skåne