DEBATT. Svar till Liora Ofir (Sydsvenskan den 11/7).

Tack för synpunkter, positiva som kritiska, på vårt förslag om att kraftigt höja lönerna för vårdpersonal under sommaren. Det är genom dialog med er i personalen vi kan förbättra vården.

Jag vill först betona att för oss kristdemokrater är vården valets viktigaste fråga. På bara fyra år har köerna fördubblats. Bakom siffrorna döljer sig människor som mår allt sämre. Överbeläggningarna är uppe i extrema nivåer som jag aldrig tidigare har sett, varken som barnmorska eller politiker. Hur detta slår mot patientsäkerhet och arbetsmiljö behöver jag inte förklara för dig som tampas med det varje arbetsdag.

Utvecklingen måste vändas. De senaste åren har vi kristdemokrater mejslat fram ett hundratal förslag regionalt och nationellt för en bättre vård. Den som jämför riksdagsbudgetarna kommer se att vår är den mest offensiva.

Primärvården måste rustas upp. Fler allmänläkare måste utbildas så patienter kan få fast läkarkontakt och sjukhusen kan avlastas. En ny kömiljard behövs för att korta köerna. Staten bör ta över ansvaret för sjukhusen, så vården kan bli jämlik och koordinerad.

Värst är problemen nu på sommaren. I år är ungefär var fjärde vårdplats stängd runt om i landet. Förlängda väntetider riskerar människors hälsa. En viktig verksamhet som vård måste fungera väl hela året.

Ett av våra förslag är att kraftigt höja lönen, 50 procent för legitimerad och 25 för icke-legitimerad personal, för den som jobbar fyra av de mest semestertunga veckorna. Satsningen bygger helt och hållet på frivillighet från personal som vill. Den är också nationell vilket möjliggör mer likvärdighet över landet. På sikt önskar vi att åtgärder som dessa inte behövs, tyvärr är vi inte där idag.

Din främsta invändning mot förslaget är uppdelningen mellan legitimerad och icke-legitimerad personal. För att exempelvis öppna fler vårdplatser är den mest kritiska bristen, som det ser ut nu, legitimerad personal. Men – och det vill jag verkligen understryka – all personal behövs för att klara bemanningen, och därför är alla med i lönesatsningen. Man ska också komma ihåg en annan viktig sak: Det här är en extrasatsning KD har råd att föreslå eftersom vi prioriterar vården. Den ska därför ställas mot att inte göra något ytterligare av vikt i det här avseendet. Det kan vi inte acceptera.

Jag delar helt din syn på undersköterskornas betydelse. Respekten för deras arbete har jag med mig i ryggmärgen från mina år på Helsingborgs lasarett. Och jag anser att vi måste uppvärdera deras arbete, inte minst de rutinerade trotjänare som du skriver om. Vi kristdemokrater har lagt en motion i Region Skåne om att införa en trohetsbonus, ett särskilt lönetillägg för vår mest erfarna och lojala personal vars kompetens idag inte syns i lönekuvertet och som många gånger har straffats lönemässigt för att de stannat länge på en avdelning. Det är ytterligare ett bland många förslag vi har för att förbättra arbetsvillkoren, så krisen i sjukvården kan vändas.

Birgitta Södertun (KD)
Gruppledare Region Skåne

Tidigare publicerad i Sydsvenskan (12/7)