DEBATT. Simrishamns sjukhus ska nu på nytt upphandlas och det är glädjande att vi tillsammans med de övriga allianspartierna kunde driva igenom detta när risken för att den skulle återgå i offentlig regi var överhängande från Socialdemokraterna och Miljöpartiets sida.

Nu när upphandlingen står inför dörren är det oerhört viktigt att vi ser till att utöka Simrishamns möjligheter att bedriva vård och hjälpa. Alla sjukhus i Skåne behövs, inte minst Simrishamn, för att vi ska få en välfungerande och närmare vård i hela vår region.

Kan vi ge vårdgivarna möjlighet att hjälpa till att avlasta de långa vårdköer som den socialdemokratiska politiken har skapat sedan de tog över makten 2014 har vi också möjlighet att ge skånska patienter den vård de har rätt till.

Simrishamns sjukhus har redan idag kapacitet att avlasta Region Skånes egna verksamheter på områden som dras med långa köer som till exempel röntgen med CT-scanner. Något som tyvärr används ytterst sparsamt av Region Skåne. Istället står den dyra utrustningen utan patienter delar av tiden, medan patienter runt om i Skåne väntar i långa köer på just en röntgen. Det är inte acceptabelt. Istället måste vi använda all den kapacitet och möjligheter som finns i hela Skåne. Dessa möjligheter vägrar det rödgröna styret att ta.

Kapaciteten på våra mindre sjukhus är en oerhört viktig del i att komma tillrätta med tillgänglighetsproblematiken som finns i Skåne, med de allt längre växande vårdköerna. De mindre sjukhusen kan enligt oss få ansvar för många av de olika operationer som är vanligt förekommande. På så sätt kan också kvalitén öka ytterligare för de skånska patienterna eftersom respektive operatör också då genomför ett större antal operationer av samma karaktär.

Här är Simrishamns sjukhus inget undantag. De borde också få möjligheten att kunna avlasta Region Skånes egna verksamheter med operationer. Tillsammans kan vi utveckla den skånska vården och i den är Simrishamns sjukhus en oerhört viktig pusselbit. Där det också finns goda förutsättningar att utveckla verksamheten där än mer än idag.

Birte Sandberg (C), Tomelilla
Gruppledare och ledamot i beredningen för framtidens sjukvård

Stefan Lamme (M), Simrishamn
Vice ordförande i beredningen för framtidens sjukvård