VÅRDA SKÅNE. Imorgon fattas beslut om framtiden för Simrishamns sjukhus på hälso- och sjukvårdsnämnden. Alliansen är inte nöjda med de rödgrönas förslag och vill istället att Simrishamn ska kunna utföra mer kirurgi som kräver slutenvård för att avlasta resten av Skåne där bristen på slutenvårdsplatser är akut.

– Jag är övertygad att mindre sjukhus som Simrishamn har en viktig roll att spela i skånsk sjukvård. Det behövs fler slutenvårdsplatser också i Simrishamn. Tillsammans med kommunerna i Simrishamn och Tomelilla kan vi skapa ett innovativt sjukhus som hjälper till att korta köerna i hela Skåne, säger Gilbert Tribo (L) andra vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Det rödgröna styret i Region Skåne har tidigare i vår försökt återta Simrishamns sjukhus i egen regi, men efter starka protester från såväl patienter som profession föll förslaget.

Nu ska Simrishamns sjukhus upphandlas igen. Alliansen är inte nöjt med det förslag som presenterats av det rödgröna styret, som man menar saknar en ordentlig analys av förutsättningarna för Simrishamns sjukhus. Alliansens vill att Simrishamns sjukhus ska kunna utföra mer kirurgi som kräver slutenvård och att sjukhuset utvecklas i nära samarbete med Simrishamns och Tomelilla kommun.

– Vi bör utöka Simrishamns möjligheter att bedriva vård och hjälpa till att avlasta de långa vårdköer som socialdemokratisk politik har skapat i Region Skåne sedan de tog över 2014, säger Stefan Lamme (M), ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Alla sjukhus i Skåne behövs för att vi ska få en välfungerande och närmare vård i hela vår region, Simrishamns sjukhus är inget undantag. Vi vill ge Simrishamns sjukhus förutsättningar att utvecklats ännu mer, säger Lars-Göran Wiberg (C) ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Upphandlingsavtalet om sjukhuset i Simrishamn behöver vara mer flexibelt. Dagens avtal lämnar inte tillräckligt utrymme för innovation och anpassningar till förändringarna i samhället. Simrishamns sjukhus skulle kunna nyttjas bättre av regionen, säger Birgitta Södertun (KD), gruppledare och ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden.