DEBATT. Du vet väl om att det spelar roll vad du sätter på matbordet i midsommar? Det finns nämligen mängder av fördelar med att köpa närproducerad mat. Svenskt kött har till exempel en betydligt lägre klimatpåverkan än i många andra länder.

Dessutom används antibiotika i betydligt mindre utsträckning i Sverige än i andra EU-länder. Här i Sverige får antibiotika bara användas till sjuka djur. Det kanske låter som en självklarhet, men i de flesta EU-länder ges antibiotika till grupper av friska djur i förebyggande syfte eller få dem att växa mer. Det är förstås allvarligt. Antibiotikaresistens är ett otäckt hot mot folkhälsan som vi måste gör allt vi kan för att stävja.

Den biologiska mångfalden gynnas också av att vi köper närodlat och lantbruket är viktigt för att hålla landskapen öppna. För att inte tala om den påverkan importerad mats långa transportsträckor har på miljön.

Men att sätta närproducerad mat på matbordet i midsommar betyder också något för jobben i Skåne. I Skåne sysselsätter livsmedelssektorn tusentals personer. Och det är antal som har stor potential att öka – om de skånska lantbruken får förutsättningar för det.

Det behöver bli lättare för mindre företag att delta i offentliga upphandlingar och det måste bli mindre riskfyllt att anställa. Fyra av fem nya jobb skapas av småföretagen och många av dem finns just bland de gröna näringarna på landsbygden. Det vore ett stort misstag att inte ta vara på det.

Svensk djurhållning är i världsklass och vi är stolta över de höga krav som ställs vid växtodlingen. Trots det är många upphandlingar upplagda så att offentlig verksamhet köper in mat som hade varit olaglig att producera i Sverige. Bara för att den är billigare. Det är ohållbart, och det vill vi ändra på. Schysta villkor för djur och natur ska löna sig. Så tar vi vara på miljön och det skånska näringslivet.

Glad midsommar!

Birte Sandberg