KRÖNIKA. I veckan som varit har Regionfullmäktige avhandlats. Framförallt behandlades ekonomin och det första tertialet skulle läggas till handlingarna. Facit för det första tertialet är allt annat än munter läsning. Budgeten överskrids enligt helårsprognosen med 921 miljoner kronor och vården står för sanslösa 1261 miljoner kronor i överdrag. Ändå påstår Socialdemokraterna och Miljöpartiet att det går åt rätt håll! Man kan fråga sig om dessa båda partier vet skillnaden mellan höger och vänster eller framåt och bakåt. För övrigt stängde vi moderater i Region Skåne dörren till Miljöpartiet och samarbete för mandatperioden 2018-2022. Det får vara slut med att ett litet radikalt parti ska få så stort inflytande varje mandatperiod. MP är enda parti som styrt 16 år i rad i Region Skånes 20-åriga historia. Miljöpartiet är numera ett litet socialistiskt parti som bara är ute efter makt. Det kommer vi inte att ge partiet så länge jag är ledare, såvida inte partiet återgår till en mer positiv syn på privata vårdgivare och även kan tänka sig att bygga ut delar av E6:an till trefilig motorväg. Förändrar partiet sig på dessa punkter så kan dörren åter glänta något.

Socialdemokraternas starke (?) man, Henrik Fritzon som är regionstyrelsens nuvarande ordförande, menar, skrattretande nog, att den ekonomiska prognosen som tertial 1 ger uttryck för, nog inte stämmer. Men man måste väl utgå från att prognoserna som Region Skånes tjänstemän tar fram stämmer? Varför tas det annars fram prognoser? Det är ju ett verktyg som ska kunna användas av nämnd och styrelse för att vidtaga nödvändiga åtgärder. Då måste regionstyrelsens ordförande ha tillit till prognoserna som tas fram? Om inte, borde de tjänstemän som tar fram prognoserna få förklara varför tid och resurser läggs på att ta fram prognoser som ändå inte kan användas till något mer än att göra pappersflygplan av.

Skatteintäkterna för tertialet ökade och reviderades upp med 0,5 procentenheter. En revidering som motsvarar hela 166 miljoner kronor. Jämfört med 2017 förväntas alltså de samlade intäkterna från skatt, utjämning och generella statsbidrag öka med 1,6 miljarder. Med andra ord är inte den svåra ekonomiska situationen kopplad till för få resurser. Snarare är det som vanligt när S och MP styr, avsaknaden av kostnadskontroll och ansvarstagande av befintliga skattemedel som det brister.

Trots att Sjukhusen i Malmö och Lund ökat sina anställda med 177 på ett år så stängs fler vårdplatser. Över 300 vårdplatser har Socialdemokraterna och Miljöpartiet stängt under sina 4 år. Kom ihåg att Socialdemokraterna lovade innan valet 2014 att om partiet vann valet så skulle de tillse att 300 nya vårdplatser skapades.

Men vårdplatserna har istället blivit färre och detta samtidigt som vården i Skåne aldrig haft mer pengar. Över sanslösa 6 miljarder mer på 4 år har tilldelats till den skånska vården.  Över 2500 fler anställda finns i den skånska vården. Ändå stängs vårdplatser, ändå används dubbelt så mycket pengar på bemanningsföretag nu än 2014 och ändå så stiger sjukskrivningstalen. Dessutom ovanpå detta ökar väntetiderna i längd.

Både andelen patienter som får vänta längre än 90 dagar till att få träffa sin specialistläkare och till sin operation ökar. Till operation är det nu endast 72 procent som får sin operation inom 90 dagar. De landsting i Sverige som är bäst ligger långt över 90 procent och de råkar vara moderatstyrda.

Vänner, väntetiderna i Skåne kommer att bli moderaternas enskilt viktigaste fokus om vi vinner valet. Nu hoppas jag ni alla får en glad och trevlig midsommarhelg.

Carl Johan Sonesson (M)
Regionråd Moderaterna i Region Skåne