KRÖNIKA. Läser att Sverigedemokraterna vill ha en folkomröstning om EU under kommande mandatperiod.  Kan detta utspel lyfta de viktiga EU-frågorna inför hösten val? Jag undrar det.

Det må vara så att SD:s uppfattningar i vissa frågor ligger i linje hos delar av svenska folket. Men det gäller inte synen på Europa!

Visst fanns det en ängslan sommaren 2016 att Brexit skulle utlösa en dominoeffekt hos andra medlemsländer.

Så blev det inte!

Att vi får en EU-debatt i valrörelsen välkomnar jag däremot. Det behövs verkligen mer av det. Däremot ger jag inte mycket för SD:s vilja till analys och sansad diskussion. Jimmie Åkesson har sedan länge bestämt sig att EU är dåligt. Däremot tycker han inte att EU:s gemensamma marknad är så dålig, den vill han att Sverige skall tillhöra.

Uppenbarligen har han förstått hur viktig EU är för det exportberoende landet Sverige!

SD försöker precis som Brexit-anhängarna tro att det europeiska samarbetet kan bestå utan ansvar och solidaritet. I kvarteren kring parlamentet i London upptäcker i dessa dagar två år efter folkomröstningen alltfler denna omöjliga ekvation, som gör att den brittiska regeringen håller på att krackelera. Antingen är ett land inne eller ute!

Så vi må hoppas att det svenska folket inser faran med SD:s försök att leka med elden. Exemplet Storbritannien borde göra även den mest ihärdige EU-motståndaren förskräckt.

En analys av statsvetarna Maria Strömvik och Agnes Wiberg på Centrum för Europaforskning vid Lunds universitet visar att samtliga partier i varierande grad visar stora brister när det gäller att redovisa hur man förhåller sig i olika EU-frågor.

Jag tycker det är högst beklagligt.

EU påverkar ju allas vår vardag. Som hjälp inför valet lanseras därför en webbplats, där partiernas syn på olika EU-frågor redovisas. Ett utmärkt initiativ: http://val2018.cfe.lu.se

Vad vill partierna med EU:s långtidsbudget? Hur skall sociala frågor hanteras i ett mer sammanhållet EU?  Efter Panama-dokumenten och Paradisläckan borde de flesta förstå att skatter inte bara är en nationell angelägenhet. Klimat- och flyktingkris kräver svar på EU-nivå.

Viktiga frågor som förtjänar uppmärksammas.

Det skall dock medges att EU inte alltid lätt att förstå, inte heller beslutsprocesserna.

Under mina år i EU-parlamentet fick jag många besök från Sverige av politiker på alla nivåer, företrädare från näringslivet, journalister, förenings-Sverige och självfallet vanliga medborgare på besök i Bryssel eller Strasbourg.

Själv fann jag dessa besök mycket stimulerande. Viljan att veta mer och försöka förstå hur EU fungerar var oftast stor.

Det var inte ovanligt att osäkerheten inför hur det hela hänger ihop, ingav en viss tystlåten respekt hos besökarna.

Jag brukade då lätta upp stämningen med att inte jag heller alltid helt förstod hur allt fungerade och på vilken nivå i realiteten beslut fattades.

De som var mest säkra på EU:s beslutsfunktioner var företrädare från näringslivet och journalister, men som efter en stunds diskussion och samtal blev något mer avvaktande och mindre tvärsäkra.

Jag nämner detta utan ironi eller spydighet. Att förstå de europeiska institutionerna och deras förhållande till varandra och beslutskompetens är inte det enklaste, vilket ju inte är så konstigt.

Själv förvånas jag inte sällan över hur beslutsfähig EU ändå kan vara, när den akuta situationen så kräver.

Den flernivådemokrati som sedan 1950-talet successivt byggts upp har av förklarliga skäl med åren genomgått dramatiska förändringar.

Det är en demokratisk process utan någon historisk jämförelse som format det EU vi har idag med den ständiga kampen mellan de nationella intressena och det europeiska samarbetets förmåga att effektivt hantera gränsöverskridande problem i en alltmer globaliserad värld.

Jag tycker mig se en paradox här. Samtidigt som politiker i Sverige försöker hålla EU-frågor från sig, är det svenska folket alltmer intresserat av EU.

Flera undersökningar tyder på att svenskarna blir alltmer positivt inställda till det europeiska samarbetet och ser nödvändigheten av gränsöverskridande samverkan för att bland annat klara klimat och miljö, jobb och tillväxt, terrorism och brottslighet samt globala flyktingströmmar.

Men då måste medborgarna också få chansen att vara med!

Valdebatten, som nu på allvar drar igång, förtjänar en seriös behandling av den europeiska unionens framtid. Och hur de svenska partier vill se EU!

Olle Schmidt (L)