VÅRDA SKÅNE. Idag debatterade regionfullmäktige Region Skånes första tertialrapport för året, en rapport som beskriver verksamheternas utveckling under perioden januari till april. I debatten var Birgitta Södertun (KD) och en rad andra alliansförträdare särskilt kritiska mot de växande vårdköerna.

Antalet skåningar som har fått vänta för länge på operation har ökat med 143 procent jämfört med april 2014. Köerna till specialistbesök har ökat med 47 procent på bara ett år. Och när det gäller väntetiderna till återbesök ligger vi sämst till i landet under april månad. Endast 27 procent av patienterna fick återbesök inom medicinskt måldatum.

– Situationen är extremt allvarlig och ett resultat av uteblivna eller otillräckliga åtgärder från det rödgröna styret. Utvecklingen måste vändas. Skåningarna ska kunna lita på att välfärdens kärna fungerar, och då måste vården finnas där när man behöver den, säger Birgitta Södertun (KD).

– Tidigare fanns en kömiljard på nationell nivå som bidrog till att hålla köerna nere. Den avskaffades av nuvarande regering och konsekvenserna är tydliga. Jag anser att vi i Skåne måste agera och införa en egen skånsk kömiljard som premierar insatser för att korta köerna inom våra verksamheter, säger Birgitta Södertun (KD).

Mattias Svensson