VÅRDA SKÅNE. I veckan besökte Patrik Holmberg (C), ledamot i regionfullmäktige och regionala utvecklingsnämnden, Ambulansverksamheten i Trelleborg för att lära mer om verksamheten och ambulanspersonalens arbetsmiljö samt förhöra sig om hur verksamhetsövergången till regionens egen regi och flytten till lasarettsområdet har fungerat.

– Ambulansen i Trelleborg är viktig för att sydvästra Skåne snabbt ska kunna få både akut och prehospital vård. Samtidigt som befolkningen ökar har ambulansverksamheten haft oförändrade resurser sedan 2005, vilket gör att det tar allt längre tid innan ambulansen kommer, säger Patrik Holmberg (C).

Under besöket diskuterades också samarbetet med räddningstjänsten och IVPA-larmen. IVPA, i väntan på ambulans, är larm som går ut till räddningstjänsten om det bedöms att räddningstjänsten kommer att komma fram till patienten minst tio minuter snabbare än ambulansen vid ett nivå 1-larm.

– I Trelleborg har antalet IVPA ökat från i runda tal 50 larm 2013 till dagens cirka 200. Det är många fall där akut sjuka människor får vänta i mer än tio minuter på ambulansen. Det är viktigt att ambulansverksamheten får resurser för att kunna komma snabbt och ge en kvalitativ vård, avslutar Patrik Holmberg.

Ville Trygg