KRÖNIKA. Tomma tunnor skramlar som bekant mest. I helgen skrev landsbygdsminister Sven-Erik Bucht på Aftonbladet Debatt att landsbygden har försakats. Det kan jag bara instämma i. Det har länge behövts en bättre politik för landsbygden. Men klart är att den röd-gröna politik som förts under den här perioden inte har gjort livet på landsbygden enklare: Avstånden har straffbeskattats, äganderätten i skogen har urholkats och tågen står alltför ofta stilla.

I artikeln skriver landsbygdsministern att ”Nästa steg som vi socialdemokrater vill ta är att se över strandskyddet i syfte att främja landsbygdsutvecklingen i områden med god tillgång på stränder. Det är viktigt för jobben och tillväxten”. Det var en nyhet som Bucht släppte redan den 19 maj. Då sade han till TT: ”Det här är jätteviktigt för att få en bra utveckling på landsbygden”.

Det är välkommet om Socialdemokraterna till slut har insett detta. I Sverige finns cirka 39 000 mil kust och stränder, vilket motsvarar ungefär tio varv runt jorden. Moderaterna har länge drivit på för att det ska bli enklare att bygga nära vatten, för att landsbygdskommuner ska kunna tillvarata sina fina tillgångar.

Strandskyddet finns till för att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur och växter. Naturligtvis är dessa intressen värda att skydda även i framtiden. Det är vår uppgift som politiker att se till att lagstiftning och regler värnar både människor, djur och natur samtidigt. Men det måste finnas en bättre balans och vi menar att det generella strandskyddet kan ersättas av ett strandskydd som kommunerna i stället pekar ut.

När riksdagen i februari 2017 röstade om en reformering av strandskyddet röstade S tillsammans med V och MP emot. En riksdagsmajoritet med Alliansen i spetsen röstade dock för och sedan dess har det legat på regeringens bord att agera i frågan. Det har alltså funnits alla möjligheter för Socialdemokraterna och regeringen att göra något åt strandskyddet, som många landsbygdskommuner upplever som ett stort problem.

Men ingenting har hänt, eftersom regeringen har varit emot en reformering av strandskyddet. När S nu påstår sig ha bytt fot, så får man väl ändå förutsätta att de också röstar som de numera påstår sig tycka. Men icke.

Så sent som i förra veckan kom frågan om strandskyddet nämligen återigen upp på riksdagens bord. Det var med anledning av landsbygdspropositionen, som dessvärre inte innehöll någonting om detta. Hur röstade då Socialdemokraterna, som numera säger sig vilja reformera strandskyddet? De röstade nej. Tomma ord och tomma tunnor, med andra ord.

Maria Malmer Stenergard
Riksdagsledamot (M), Åhus
Miljö- och jordbrukspolitisk talesperson