KRÖNIKA. Den 1 juli skärper regeringen kontrollen av småföretag och konsekvenserna blir absurda.

Under den senaste månaden har jag läst åtskilliga berättelser från företagare på landsbygden som oroas djupt över de nya reglerna som regeringen nu vill införa. Regeringens klåfingrighet och inställning gentemot företagare har skapat en enorm ilska och uppgivenhet hos många av våra landsbygdsföretag som nu drabbas hårt. Och jag förstår dom!

Just inställningen till företag upprör mig enormt mycket. Jag och många företagare upplever att regeringens grundinställning är att alla företag försöker luras på ett eller annat sätt. Därför måste de kontrolleras och regleras så hårt och så starkt som möjligt.

Den utvidgning som nu Skatteverket ska införa den 1 juli är ytterligare ett exempel på detta.

Som centerpartist kan jag inte acceptera att staten och myndigheterna lägger ytterligare pålagor på de småföretagare som försöker få Sverige att växa, inte minst på landsbygden. Den pappersexercis och den kontroll som avkrävs småförtagaren måste stå i relation till nyttan som eftersträvas. Med de nya reglerna för registrering i personalliggaren har gränsen sedan länge passerats.

Många landsbygdsföretagare har sina verksamheter hemma på gården tätt sammanflätat med sitt övriga liv. Man jobbar på, man försörjer sig och man lägger ner sin själ och sitt hjärta i sin verksamhet.

De regler som nu ska införas innebär att du måste ha en personalliggare. Detta innebär att alla personer som bor under samma tak där det bedrivs näringsverksamhet ska registrera sig om de på något sätt bidrar till verksamheten.

Regeringen skärper nämligen kontrollinstruktionerna till Skatteverket för tiden som ”make, maka, sambo och barn under 16 år” är verksamma i verksamheten.

När Skatteverket utövar sin slumpmässiga tillsyn – razzialikt enligt en del småföretagare – kommer myndigheten i princip att kontrollera om man bett sin åttaåriga son eller dotter om hjälp med att kasta kökssoporna! Vid en missad notering om detta i personalliggaren riskerar småföretagaren 12 500 kronor i böter. Det är absurt!

Hur ska man kunna bedriva företag på det sättet? Och hur tänker man att livet ska gå ihop för en företagare och dennes familj?

Sverige ska vara världens bästa land att starta och driva företag i. Då behöver vi en företagspolitik som fokuserar mer på möjligheter och mindre på krångel. Och framförallt, vi behöver ha en regering som inte misstror eller skuldbelägger våra företagare.

Sofia Nilsson (C)
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande i Östra Göinge