VÄRNA SKÅNE. På senaste regionstyrelsemötet behandlades Centerpartiets initiativ till att se över återbruket av regionens möbler. Initiativet gällde också huruvida det är möjligt för regionen att sälja överblivna möbler eller skänka dem till välgörande ändamål. Ordförandens förslag var först besvarande, men det blev tillslut återremiss; eftersom frågorna helt enkelt inte besvarats.

Region Skåne äger flertalet fastigheter och driver en omfattande verksamhet som är i behov av möbler för att fungera. Det är okänt hur och om möbler i större omfång återbrukas. Idag finns ett system, men det saknas tydlig uppföljning för hur väl det fungerar. Samtidigt flödar frågor om vad som händer med de möbler som inte bedöms kunna användas. För att få grepp om frågan, samtidigt som ekonomiskt och miljömässigt slöseri med enkla medel skulle kunna undvikas, lämnade Centerpartiet in ett förslag om att utreda frågan.

I styrets beslutsförslag som cirkulerade utelämnades svar om hur det befintliga återbrukssystemet fungerar och möjliga avyttringsvägar. Däremot presenterades innovationsprojektet Cirkulära möbelflöden tillsammans med ett stort flöde av frågor som projektet ännu inte svarat på. Obesvarat lämnades också frågan hur projektet används inom regionen och hur regionens presumtivt vunna erfarenheter av projektet skulle kunna återbrukas.

I fake news-tider fann dock regionstyrelsen för gott att inte förlita sig på de cirkulerande ryktena om cirkulära möbelflöden utan vände flödet åter. Nu får initiativet cirkulera ett varv till och när ärendet ska behandlas nästa gång kanske inte fullt så många frågetecken cirkulerar.

Ville Trygg