VÄRNA SKÅNE. Regeringens beslut om nationell plan för infrastruktur 2018-29 blev inte något lyft för Skåne jämfört med trafikverkets rätt njugga förslag. Flaskhalsarna i Skåne försvinner inte med detta. Och finansieringen är osäker.

– Regeringen missar chansen att satsa där det ger effekt, bland annat i Skåne, säger Carl Johan Sonesson (M), regionråd i opposition och 2. vice ordförande i regionstyrelsen i Skåne. Regeringen smetar ut resurserna på projekt över hela landet och har därmed inte finansiering fullt ut i dag. Den tycks sakna en verklig strategi för insatserna.

Skånes järnvägar och vägar är hårt belastade. Här E6 utanför Ängelholm. CC BY-NC-ND 2.0)

– Styret i Region Skåne har misslyckats i att få sina partikamrater i regeringen att förbättra läget, säger Pontus Lindberg (M), regionråd i opposition och 2. vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden i Skåne. Man kan till och med fråga sig om de alls drivit besluten om E6 och E65. Nästan de stora investeringarna i Skåne är saker som ärvts från alliansregeringens nationella plan.

– Sexfilig motorväg mellan Helsingborg och Vellinge är ett krav från Skåne, säger Carl Johan Sonesson (M). Likaså motorväg mellan Malmö och Ystad. Regeringen har inte lyssnar på majoriteten i Region Skåne. Det är djupt olyckligt.

– Det mest positiva är förstås att HH-förbindelsen mellan Helsingborg och Helsingör nu faktiskt ska utredas på allvar, säger Carl Johan Sonesson (M). Ett litet steg framåt, men fem miljoner till utredning gör ingen tunnel.

Det viktiga fyrspåret Lund-Hässleholm finns med, men möjligen inte finansieringen då denna hänger ihop med nya stambanor. Skånebanan påbörjas visserligen men den hårt trafikerade sträckan Hässleholm-Kristianstad får inte dubbelspår.

Värst är kanske att kapacitetshöjning och nya intelligenta trafikstyrningssystem på E6 längs Öresund och E22 mellan Malmö och Lund inte nämns. Samt E65 och övriga vägar och järnvägar som behövs för godstrafiken till hamnarna i Trelleborg och Ystad.

Peter J Olsson