VÅRDA SKÅNE. Nej, Vårdföretagarna är inte namnet på ännu ett parti som ställer upp i valet den 9 september. Medlemsorganisationen har bara tagit sig för att skriva ett eget valmanifest. Visst, det kan vara att ta i. Manifest brukar betyda något mer storslaget och allomfattande. Men dokumentet kan ju ändå fungera som inspiration för den som gärna ser en mångfald av utförare i välfärden. För den som, när debatten om vinstbegränsningar i välfärden nu förhoppningsvis kan självdö, hellre pratar om hur vården kan bli så bra som möjligt, för så många som möjligt.

Som påverkansdokument betraktat är det intressant. Här framkommer tydligt vilka svårigheter privata vårdgivare ser inom vården och omsorgen, och hur de anser att problemen bör lösas. Det handlar bland annat om hur kvaliteten i all vård och omsorg kan säkras och utvecklas – oavsett om det är i offentlig eller privat regi – och hur man kan komma till rätta med den stora bristen på personal i sektorn. Finns all anledning att låta sig inspireras.

Jonas Duveborn