KRÖNIKA. Sverige är ett ovanligt land. Vi är det enda rika land där inte de allra flesta har en fast läkarkontakt.

En internationell undersökning från 2017 visade att fyra av tio äldre svenskar inte hade någon fast läkarkontakt. I USA, Kanada, Schweiz, Nya Zeeland, Australien, Nederländerna, Tyskland, Norge och Frankrike var det mellan 94 och 99 procent som hade fast läkarkontakt.

Dessutom visade undersökningen att andelen äldre med fast läkarkontakt i Sverige minskat sedan 2014.

För ett par veckor senare kunde vi läsa ännu värre siffror. En mätning från opinionsinstitutet Novus visade att bara 27 procent av befolkningen i stort hade fast läkarkontakt. 41 procent av de över 65. Samtidigt är det 80 procent som vill kunna träffa samma läkare när de besöker sin vårdcentral.

Och i samma undersökning är det 62 procent som uppger att de har en fast frisör… 64 procent har en fast tandläkare. Kontrasten mellan siffrorna är tydlig.

Det hela är ett misslyckande för vårdsystemet. Det är ju framför allt de äldre och mest sjuka som drabbas av detta. De som inte har kraft att kräva en fast läkarkontakt. När de väl kommer till vården måste de berätta om sin sjukdomsbild gång på gång för olika vårdpersonal.

Risken för att saker faller mellan stolarna är så klart också större när det inte finns en ansvarig. Inte bara den sjuke drabbas, utan det blir så klart även en svår situation för anhöriga.

Det behövs ändringar i lagen för att garantera rätten till fast läkarkontakt. Begreppet Patientansvarig läkare (PAL) behöver återinföras.

Region Skåne kan gå före genom att införa en rätt till fast läkarkontakt, oberoende av lagstiftningen. Det har bland annat KD och alliansen föreslagit i vår gemensamma budget för Region Skåne, som dock röstades ned av regionfullmäktige.

Samtidigt behöver vårdcentralernas ekonomi och förutsättningar att bedriva ett bra arbete stärkas. Som det är idag går personalen ofta på knäna samtidigt som Skånes vårdcentraler blöder ekonomiskt. Primärvården måste få mer resurser och större andel av vårdens samlade resurser.

Första linjens sjukvård behöver stärkas. De gamla och sjuka kommer att vara gynnas mest av en förändring. Rätten till fast läkarkontakt kommer att vara en av de viktigaste frågorna för KD i valet.

Birgitta Södertun (KD)
Gruppledare i Region Skåne