DEBATT. Maria Nyman Stjärnskog (S) undrar i YA 22 maj varför Kristdemokraterna vill förstatliga styrningen av sjukhusvården. Själv tycker hon att hon som regionpolitiker vet bättre.

Snacka om hög svansföring från den regionpolitiker som har sett till att överbeläggningarna på Ystads lasarett numera är bland de värsta i landet samtidigt som köerna är långa och arbetsmiljön är tuff.

Det stämmer att vi vill ha nationell styrning. Landstingen är ineffektiva och mycket resurser går till administration. Det tar lång tid att införa ny teknik och nya arbetssätt eftersom samordningen brister.

Och värst av allt; vården är orättfärdigt ojämlik, där patienter, till följd av bland annat Stjärnskogs olika beslut, inte har samma chanser att få snabb vård här som om de hade bott i exempelvis Halland.

Det behövs ordning och reda, och med tanke på Stjärnskogs misslyckanden måste hon förklara varför hon försvarar ett landstingssystem som härstammar från mitten av 1800-talet, då vi fortfarande sysslade med åderlåtning, och som uppenbarligen är föråldrat. Det vore bättre att försvara patienterna.

Fram tills denna reform är på plats finns mycket att göra i Region Skåne för att städa upp efter Socialdemokraterna. Avlasta sjukhusen med en starkare primärvård som tar bättre hand om våra äldre med fler hembesök. Fokusera resurser på att korta köer och öppna vårdplatser. Och pröva nya former för ökat personalinflytande.

För att rusta upp vården krävs strategiska reformer som också gynnar Ystad.
Stjärnskog ger i artikeln vidlyftiga löften om att utbilda mer personal. Förra valet lovade hon fler vårdplatser. Alla vet hur det gick med det. Varför ska någon tro dig nu?

Lars Lundberg (KD)
regionfullmäktigeledamot, Lövestad

Per Einarsson (KD)
andre vice ordförande sjukvårdsnämnd Kryh

Tidigare publicerad i Ystads Allehanda (29/5).