VÄRNA SKÅNE. Turerna har varit många kring riksdagens beslut att införa ett statligt stöd för att finansiera avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar under sommarlovet för alla ungdomar i årskurserna 6-9 i grundskolan, samt första och andra året på gymnasiet.

Region Skåne hoppar på ”gratiståget”, då staten finansierar satsningen. Någon annan får alltså betala. Men Allians för Skåne har både i kollektivtrafiknämnden och på regionstyrelsens sammanträde i går (31/5) uttryckt oro över att det bara är fritt för en utvald skara. Funktionsvarierade i behov av färdtjänst omfattas inte. Inte heller den skånska trafik där Sommarkortet inte gäller, som Ventrafiken. Följden blir ett beslut som är orimligt, ojämlikt och orättvist. Är det ens kommunalrättsligt korrekt att subventionera några unga och inte alla, till exempel beroende på bosättningsort?

Allians för Skåne har tryckt på för att först Stefan Svalö (S), som ordförande för kollektivtrafiknämnden, och sedan Henrik Fritzon (S), som ordförande för regionstyrelsen, ska tillskriva regeringen om den uppenbara orättvisa som de fria resorna för några av de skånska ungdomarna innebär. Tyvärr har de inte velat. Det är ju valår.

Jonas Duveborn