VÅRDA SKÅNE. Vid gårdagens sammanträde i regionstyrelsen behandlades årets första tertialrapporten för Region Skåne. Siffrorna i den visar på de fortsatta problem i regionen.

Ekonomiskt är läget mörkt med ett prognosticerat underskott för sjukvården värt 1,22 miljarder kronor. Totalt pekar prognosen mot ett underskott om en halv miljard. Det finns dock frågetecken kring prognoserna, vilket Opposition Skåne tidigare rapporterat om Bättre ekonomi – eller sämre.

Pilarna runt vårdköerna pekar fortsatt i fel riktning. När april summerades stod 16500 skåningar i kö. April 2018 är den hittills sämsta månader under mandatperioden när det gäller Region Skånes förmåga att leverera vård i tid. Bara 72 procent kom till operation/åtgärd inom 90 dagar – 5000 har väntat längre! Det innebär också en nedgång med fem procentenheter jämfört med år 2017.

Vårdplatsbristen vid de skånska sjukhusen, exempelvis Malmö, Lund, Ystad och Kristianstad, lyfts också i verksamheternas månadssammandrag för april. Vid Skånes universitetssjukhus är antalet akutsomatiska vårdplatser 60 st lägre än motsvarande period förra året. Det beskrivs att färre öppna operationssalar och färre vårdplatser påverkar tillgängligheten negativt inom Kryh.

Sammantaget är alltså det ingen positiv bild av läget i den skånska vården som målas upp. Problem återfinns som bekant även inom Region Skånes andra stora verksamhet: Kollektivtrafiken. Punktligheten för Öresundstågen har minskat från 88 % förra året till 84 % i år. April månad var särskilt tuff med signalfel och kontaktledningsfel, vilket sänkte siffran ytterligare till 81 %.

Läs hela tertialrapporten och verksamheternas månadssammandrag genom att klicka här: Tertialrapport. Verksamheternas månadssammandrag.

Gustav Lundblad