VÅRDA SKÅNE. En majoritet i Region Skånes styrelse röstade på torsdagen för det moderata förslaget om att utrusta medarbetare med kroppskameror där så behövs. Vakter och sjukvårdspersonal i utsatt position får därmed en högre trygghet. För förslaget röstade Allianspartierna och SD.

John Rislund (M) och Carl Johan Sonesson (M) provar kroppskameror.

– Det är ett stort steg framåt.  2017 registrerades 2 963 händelser i de tre stora sjukhusförvaltningarna. Det är mer än åtta händelser om dagen, säger Carl Johan Sonesson (M), regionråd i opposition. Av registrerade händelser på sjukhuset i Malmö gällde 79 procent stökig person samt hot och våld.

Kroppskameror infördes som en lugnande åtgärd för väktare vid akuten på privata S.T Görans sjukhus i Stockholm och resultatet blev så bra att Stockholms länslandsting går vidare på övriga sjukhus. Och nu sluter region Skåne upp.

Kroppskameror innebär att bäraren kan välja att slå på kameran vid en möjligt hotfull situation. Kameran visar en display med inspelningen mot den hotfulle personen och samtidigt lagras filmen krypterat. Syftet är förutom bevis vid händelse, framförallt att förebygga brott genom transparens. Studier vid Barnsley Hospital i Storbritannien visar att våld och aggression mot vårdpersonal minskade med 80 procent efter införandet av denna typ av kameror.

– Utifrån den hotbild vår akutpersonal idag upplever på flera av våra skånska sjukhus är det nödvändigt att vi visar handlingskraft och hittar smarta sätt att öka tryggheten. Kan kostnaderna för larm och hantering av incidenter minska genom att brott förebyggs så är det ett extra plus såklart, säger John Roslund (M), gruppledare för Moderaterna i sjukvårdsnämnd Kryh och politiker i Malmö kommun.

– Vi bor båda i Malmö och ser den alltmer hotfulla bilden, i både sjukvården och kollektivtrafiken. När vi nu ser att det går med enkla medel att åtgärda problemet, så är det hög tid att också göra det, säger Carl Johan Sonesson (M).

– Personalen på akutmottagningarna utför ett viktigt arbete, men ett som ofta förbisett och ibland farligt, säger Carl Johan Sonesson (M). Jag tror att vi i nästa steg måste bygga på med att stänga sjukhusområdena för obehöriga på kvällar och nätter. Stödet även för dessa så kallade gated hospitals kommer att öka.

Peter J Olsson