VÄRNA SKÅNE. Erosionen drabbar inte minst Skåne, och vid en konferens i Malmö presenterades ett nytt samarbete mellan länsstyrelserna i Skåne Halland samt Statens geotekniska institut, SGI, och Sveriges geologiska undersökning, SGU. Tillsammans med berörda kommuner ska en regional kustsamverkan skapas.

Pontus Lindberg (M)

– Det är bra att vi har kommit så här långt, kampen mot erosionen är viktig inte minst vid många av Skånes kuster, säger Pontus Lindberg (M), regionråd i opposition i Region Skåne. Flera kommuner har drivit frågan och Region Skåne har sedan länge lyft behovet av samordning.

Erosionen hotar att förstöra människors bostäder, ödelägga gammal kulturmiljö och riskera stora ekonomiska värden för besöksnäring och turism.

– Två saker är viktiga, säger Pontus Lindberg (M). Dels att vi lämnar bakom talet om planerad reträtt,  utgångspunkten måste vara att ingen del av Skåne ska lämnas till havet. Dels att arbetet sker i nära kontakt med vetenskapliga studier och byggs på evidens och fungerande exempel. Vidare är det viktigt att man går igenom regelverket så att det går att använda den sand som finns i havet – och ofta kommer just från eroderad mark.

Peter J Olsson