VÅRDA SKÅNE. Frågorna om höjda åldersgränser i tandvården har tagit fart sedan Caroline Hedenström (M) tillsammans med Carl Johan Sonesson (M) och Anna Jähnke (M) tog upp debatten i Kvällsposten den 28 maj. Den socialdemokratiska prioriteringen ”allt åt alla”, drabbar helt enkelt de mest behövande hårdast. Barnen i Skåne, såväl som i övriga landet kommer att få sämre möjlighet till förebyggande vård och längre väntetider, menar de tre företrädarna för Moderaterna i Region Skåne. Flera privata vårdgivare inom tandvård för barn och unga har redan sagt upp sina avtal runt om i landet på grund av kostnadsökningarna. Och fler är att vänta.

– Utan de privata tandläkarna som idag tar hand om 20 procent av tandvården för barn och unga riskerar vi att hamna i en situation där de som kan betala själva kommer att göra det för sina barn, medan de som inte har råd får stå i allt längre köer till den offentliga tandvården. Tändernas utseende riskerar ännu en gång bli en klassmarkör, säger Caroline Hedenström som är ledamot i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård samt själv verksam som tandhygienist.

Flera medier har rapporterat om konsekvenserna av regeringens beslut att höja åldersgränserna för tandvården för barn och unga. Skånska dagbladet skriver den 30 maj:

”Åldersgränsen för avgiftsfri tandvård för barn och ungdomar har successivt höjts från 19 till 21 år. Regeringen har höjt den till 23 år i år. Det är den största förändringen av svensk tandvård sedan tandvårdsreformen 2008. Den leder till att en betydande del av finansieringsansvaret för svensk tandvård flyttas från staten till landstingen och regionerna.”

Caroline Dahlman skriver i Kristianstadsbladet den 30 maj:

”Den standardiserade ersättningsmodellen har fungerat så länge barnen har haft smärre problem, men när unga vuxna ska behandlas för samma peng blir det svårare att få det att gå ihop. I snitt kostar tandvården för nyanlända och kommunplacerade nära 5 000 kronor, meddelar Folktandvården, vilket alltså är cirka 3 500 mer än vad man får tillbaka av regionen. Kostnader för de extra två årskullarna ledde 2017 till ett underskott på 3 miljoner.”

Socialdemokraterna menar däremot att fri tandvård upp till 23 års ålder är en framgångssaga, uppenbarligen helt utan att reflektera över de undanträngningseffekter och ökande köer man skapar genom att inte finansiera reformens faktiska kostnader.

Lynn Thulin