VÅRDA SKÅNE. Den 24-25 maj hålls Svenska demensdagarna på Svenska mässan i Malmö. Eventet är årligen återkommande sedan 19 år och innehåller både utställningar och föredrag.

Stefan Lamme (M), 2e vice ordförande i nämnden Skånes Universitetssjukvård (Sus) och ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN), var en av inledningstalarna under torsdagen. Han lyfte särskilt vikten av att aktivt arbeta för nya metoder som innebär minskat behov av akut sjukvård och dessutom minskat behov av återinläggningar.

– En avhandling som jag alltid brukar ta upp, visar att på den studerade medicinavdelningen i Malmö hade 70 procent någon form av kognitiv störning, säger Stefan Lamme. Genom systematiskt omhändertagande kunde avdelningen minska återinläggningar i denna grupp med mycket mer än 50 procent. Detta innebär såklart en mycket bättre vård och omsorg om individen. Dessutom skulle större delen av överbeläggningarna i Skåne kunna försvinna om metoden införs i större skala.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har ökat målsättningen för rätt diagnos hos dementa från 65 procent till 80 procent. En del av gruppen kommer fortsatt vara svåra att nå och möjligheten att ge hjälp är beroende av att personen både söker vård och att sjukvården upptäcker signalerna som inte alltid är tydliga i tidigt skede.

För att klara demografiska utmaningar med allt fler äldre som lever länge med sjukdomar som demens, behövs inte bara sjukvårdens och kommunernas insatser. Samhället i stort till exempel kultur och fritid för mötesplatser och aktiviteter behöver möta målgruppen bättre. Stadsplaneringen är också viktig för den fysiska miljön som också kan stimulera till möten och förhindra fallskador.

– Ett demensvänligt samhälle kan utformas som en by i byn, där man inte bor institutionsliknande och affärer och fikaställe är utformade för att möta den dementes problem, säger Stefan Lamme som avslutande ord om sina visioner för en bättre vård.

Lynn Thulin