VÅRDA SKÅNE. På onsdagens sammanträde med HSN presenterades planerna om att införa så kallad organiserad PSA testning av män i åldrarna 50-70 år. Organiserad PSA testning innebär att män erbjuds att testas för prostatacancer. Alliansen är glada att man fått gehör för något man kämpat länge för.

– Män dör i onödan. Trots att behandling är möjlig dör tusentals svenskar varje år i prostatacancer. Därför är PSA testning är ett viktigt steg att ta i kampen mot prostatacancer, säger Gilbert Tribo (L) andre vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Ordnat införande av PSA-test är A och O för att både hitta patienter i tidigt skede och se till så att inte ingrepp skadar i onödan. Jag tror verkligen att Region Skånes prostatacancercentrum kommer se till så skåningarna får bästa tillgängliga behandlingsmöjligheter, säger Stefan Lamme (M), ledamot i HSN och 2e vice ordförande i södra regionvårdsnämnden.

– Att nu införa en organiserad PSA-testning för prostatacancer är mycket glädjande, det möjliggör att kunna upptäcka prostatacancer tidigare och möjliggöra tidiga insatser för att minska lidandet hos de patienter som drabbas av sjukdomen, säger Lars-Göran Wiberg (C), ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Förhoppningen är att det här ska ge mer av ordning och reda i prostatacancervården och öka tryggheten för patienterna. Patientföreningens aktiva medverkan gör mig trygg i att patientens perspektiv finns med och jag ser fram emot att detta genomförs fortast möjligt eftersom dagens vård är allt annat än jämliksäger Per Einarsson (KD), ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Den organiserade testningen är ett viktigt steg på vägen att införa ett regionalt prostatacancercentrum i Skåne senast 1 mars 2019

 

Carl Sernbo