DEBATT. I en debattartikel den 28 april har Miljöpartiet betonat den allvarliga situationen med den psykiska ohälsan hos unga. Under rubriken: ”Dags att motverka psykisk ohälsa hos unga” presenteras några löften för hur den ska motverkas.

Det är bra att ungas psykiska ohälsa tas på allvar. För Centerpartiet är det självklart att se till varje möjlig lösning för att kunna hjälpa ungdomar som mår dåligt. Det är positivt att fler partier säger sig vilja arbeta för en förbättrad psykisk ohälsa.

Men det blir lite märkligt att gå ut och lova än det ena, än det andra, samtidigt som man i regionfullmäktige tar tillfället i akt för att stoppa smarta förslag för att snabbt kunna motverka psykisk ohälsa hos unga.

Så hände senast när Centerpartiet lagt ett förslag om att införa ett alternativ till den traditionella kognitiva beteendeterapin (KBT) som idag är tillgänglig hos primärvården, nämligen en internetbaserad KBT (IKBT).

Forskning visar att IKBT fungerar för behandling av psykisk ohälsa. En studie gjord av Catharina Stridh på Institutionen för psykologi vid Lunds universitet utvärderade IKBT. I studien medverkade 900 deltagare som fick IKBT-behandling under tolv veckors tid.

Utvärderingen av IKBT-behandlingen visade på att 60 procent av de patienter som gick i terapi genom internet eller tränade fysiskt hade förbättrad psykologisk funktion vid behandlingens slut. Detta kan jämföras med de patienter som genomgick vanlig behandling på vårdcentral som hade en förbättrad psykologisk funktion på 35 procent.

Centerpartiet har också lagt förslag på och fått igenom att Region Skåne ska starta ett pilotprojekt med psykiatriambulanser som snabbt ska kunna hjälpa vid akut psykisk ohälsa. I vår alliansgemensamma budget för 2018 föreslog vi satsning på 30 miljoner kronor för att öka tillgängligheten vid psykisk ohälsa. Särskilt prioriterades barn- och ungdomspsykiatrin.

Det är viktigt att se till alla möjligheter för att förbättra tillgängligheten, minska vårdköerna och arbeta för en nära vård. I Miljöpartiets Skåne finns det tydligen ingen anledning att rösta för IKBT.

När det väl kommer till att agera väger ömma ord och fagra löften i debattartiklar lätt. Med Miljöpartiets agerande i regionfullmäktige blir det svårt att ta partiet på allvar när löften om minskade köer presenteras.

Det är politikens ansvar att se till att vården har tillgång till smarta lösningar för att skåningen ska få den nära och kvalitativa vård som man har rätt till.

Det är politikens ansvar att se människor som mår dåligt, att se ungdomarna som står i kö. Den skånska sjukvården måste ta ett steg framåt. Centerpartiet är beredd att ta täten!

 

Birte Sandberg (C)
Gruppledare Region Skåne

Anette Linander (C)
2:e vice ordörande sjukvårdsnämnd SUND

Ulrika Axelsson (C)
Distriktsordförande Centerpartiet Skåne

 

Publicerad i Ystads Allehanda den 14 maj 2018