DEBATT. Maria Nyman-Stjärnskog (S) skriver i Ystads Allehanda (2/5) om hur fantastisk sjukvården i östra Skåne är. Detta håller inte jag med om. Region Skåne behöver ett nytt ledarskap som för Skåne framåt!

Sjukvården i Kryh har en ekonomi i kraftig obalans där 2018 just nu prognostiseras innebära ett underskott på 105 miljoner kronor. Det är inte en skattehöjning som är lösningen på problemet. För precis som Maria skriver har sjukvården fått 6 miljarder kronor mer sedan 2014, helt utan en skattehöjning. Dessutom har antalet anställda ökat med nästan 2 500 personer sedan förra valet.

Ändå sjunker tillgängligheten och antalet disponibla vårdplatser minskar också. Socialdemokraterna lovade inför valet 2014 att öka dessa med 300, istället ser nu deras resultat ut att bli en minskning med 207 platser.

Från Centerpartiet har vi ett flertal förslag för att komma tillrätta med problemen i den skånska sjukvården. Bland annat så vill vi stärka den närmare vården. Men det är också viktigt att vi kan ha en variation av utförare i den skånska vården, så väl privata som offentliga. På så sätt tillgängligheten förbättras men framförallt också kvaliteten.

Dessutom vill vi tydligt arbeta för att utveckla de skånska sjukhusen genom att utveckla olika kompetenscentran på de olika sjukhusen. Precis på det sätt som har gjorts i Hässleholm med höftledsoperationerna.

Men framförallt behöver Region Skåne ett nytt ledarskap som för Skåne framåt!

 

Lars-Göran Wiberg (C), Hässleholm
Regionkandidat i nordost och Ledamot i Sjukvårdsnämnd Kryh

Ingrid Karlsson (C), Kristianstad
Regionkandidat i nordost

 

Publicerad i Ystads Allehanda den 18 maj 2018