VÅRDA SKÅNE. I veckan tog hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne ställning till en ekonomirapport för första tertialet. Rapportens innehåll presenterades först dagen innan beslut för oppositionen i nämnden, vilket ger alltför kort tid att ta ställning till om befintliga åtgärder är tillräckliga. Klart är att vårdköerna blir längre och ekonomin blir sämre.

– Om läget med vårdköerna redan är allvarligt efter april månad, så oroar det mig hur långa köerna kommer vara efter semestrarna, säger Ulrika Heindorff (M), moderaternas gruppledare i hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN), inför dagens sammanträde. Köerna har fördubblats av det rödgröna styret både nationellt och i Skåne sedan valet. Vi behöver verkligen återinföra kömiljarden som gav god effekt och halverade köerna.

– Jag undrar hur det kommer se ut efter sommaren, till exempel för alla de barn som redan nu står i månader i kö med ögonsjukdomar och öron-, näsa-, halsbesvär, säger Caroline Hedenström (M) ledamot i Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård. Vi hade verkligen behövt fler vårdval för barnsjukvården för att säkra tillgången på vård.

Puckeln av patienter som redan väntat för länge kommer öka kraftigt om inte åtgärder vidtas för att lika kraftigt öka produktionen även av planerad vård. Exempelvis är den förväntade väntetiden till neuropsykiatrisk utredning för vuxna hela tre år, och för barn 1,5 år. Region Skånes hälso- och sjukvård går, enligt kvartalsrapporten som nämnden ska ta ställning till idag, mot 1,3 miljarder i underskott. Det riskerar bli 100 miljoner mer än föregående år. Samtidigt har sjukvården fått två miljarder mer i budget 2018 än 2017.

Rapporten visar att underskottet är 276 miljoner sämre än budget första tertialet 2018. Nio av tretton vårdområden har minskat produktionen. Särskilt markant nedgång ses inom avancerad sjukvård i hemmet och palliativ vård med 11 procent minskning av antalet patienter som vårdas. Detta ökar rimligen trycket på akuta vårdplatser. Andelen patienter som får besök till specialistläkare respektive operation inom 90 dagar följer en kraftig negativ trend första kvartalet 2018 mot samma kvartal under föregående tre år. Och har vårdköerna mellan 2015-2017 redan eskalerat sedan innan 2014 då kömiljarden gav utrymme för större vårdproduktion.

– Med sammanlagt runt tre miljarder mer i anspråkstagande (budget och underskott 2018 mot 2017) tycker man att vårdköerna borde minska istället för öka, säger Stefan Lamme (M), 2:e vice ordförande i Skånes universitetssjukvård (Sus). I Sus har jag drivit på för att man måste hitta nya lösningar. Vi måste ha mer avancerad sjukvård i hemmet och vården måste ges i tid för att kunna vara förebyggande. Men Socialdemokraterna har inte ens börjat agera med det prioriterings- och förändringsarbete som borde vara gjort sedan länge.

Lynn Thulin