VÄRNA SKÅNE. De gröna näringarna spelar en viktig roll för Skåne – och för Sverige. Hur rätt försutsättningar ska ges för att bland annat säkerställa försörjningen av Sverige i en krissituation diskuterades på ett seminarium i Göteborg (11/5). Det handlade mycket om att stärka konkurrenskraften. Moderaternas landsbygdspolitiske talesperson, riksdagsledamoten Sten Bergheden, berättade bland annat om behovet av att införa tjänstemannaansvar för beslut kopplade till de gröna näringarnas behov, att reformera strandskyddet och att stärka äganderätten.

– Vi som driver någon form av verksamhet på landsbygden måste få, och kunna, fortsätta producera mat och virke, sa Charlotte Wachtmeister (M), ledamot i regionfullmäktige i Region Skåne och deltagare i panelsamtalet. Det måste bli ett slut på att nationell politik utformas utan att det alltid står klart vilka konsekvenser detta får på de gröna näringarna.

Den rödgröna regeringen driver en landsbygdsfientlig politik. Det är försämringar av äganderätten, införande av flygskatt och lastbilsskatt, och försämrat vägunderhåll. Detta är märkligt, då svenskt jordbruk generellt sett är miljövänligt. Därför vore det bättre om fler i stället för färre av de produkter som konsumeras i landet kommer från svenska gårdar.

Skogen å sin sida är en stor kolsänka, 84 procent av koldioxidutsläppen fångas in där. Skogen kan dessutom bidra med miljövänliga byggmaterial och fossilfritt bränsle.

– Jord- och skogsbruk är faktiskt fungerande cirkulär ekonomi som staten borde värna mer om, säger Pontus Lindberg (M), regionråd i opposition och ordförande i Moderaternas skånska landsbygdspolitiska nätverk. Vid ett maktskifte står vi redo att ta det ansvar som Socialdemokraterna och Miljöpartiet i dag försummar.

Jonas Duveborn