VÅRDA SKÅNE. Äntligen får Skåne en specialiserad våldtäktsmottagning. Förslaget som lades av Liberalerna redan 2015 gick igenom i hälso- och sjukvårdsnämnden den 16 maj.

– Våldtäkt är fruktansvärt traumatiserande för de drabbade och ger livslånga men. Det är dags att samhället börjar fokusera på de som fallit offer för våldtäkt. Sjukvården har en avgörande roll för att se till att de drabbade får hjälp och stöd till att återgå till ett normalt liv. Nu kan vi börja tillgodose de drabbades vårdbehov, säger Gilbert Tribo (L), vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Hälso- och sjukvårdsnämnden förväntas anslå 1,5 miljoner kronor till mottagningen i Skåne som kommer att förläggas på SUS. Mottagningens uppdrag kommer vara att utveckla den somatiska och psykiska vården för personer som utsatts för sexuellt våld. Mottagningen ska pröva nya arbetssätt och utgöra ett första led i en förbättring som kan komma att breddas till andra delar av Skåne i ett senare skede.

 

 

Carl Sernbo