VÅRDA SKÅNE. Liberalernas förslag om att vårdcentralerna i Skåne ska kunna utbildas i mindfulnessbehandlingar gick igenom på onsdagens hälso- och sjukvårdsnämnd.

Initiativtagaren Gilbert Tribo (L), vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden är nöjd:

– Psykisk ohälsa i Skåne är en oerhört stor ofrihet för många skåningar. Patienternas tillstånd är ofta komplext med olika orsaker och symptom. Därför behöver vi också flera olika behandlingsalternativ. Då är mindfulness väl värt att satsa på. Det är en innovativ lösning som visat lovande resultat i forskning.

Mindfulness-baserad kognitiv terapi är ett specifikt utformat KBT program med fokus på meditation. Metoden lägger stor vikt vid övningar i mindfulness i syfte att öka förmågan att uppmärksamma tankar, känslor och kroppsliga upplevelser med en icke-värderande attityd. Det finns också inslag av patientutbildning i metoden.

I Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom som gavs ut av Socialstyrelsen 13 december 2017 nämns mindfulnessbaserade metoder i några rekommendationer. De mindfulnessbaserade behandlingarna har i de flesta fallen prioritet forskning och utveckling i de nationella riktlinjerna. Det vill säga åtgärder som hälso- och sjukvården inte bör utföra rutinmässigt, utan endast inom ramen for forskning och utveckling i form av systematisk utvärdering.

Liberalernas förslag innebär att vårdcentralerna i Skåne ska erbjudas utbildning för blivande instruktörer i mindfulness. För ändamålet föreslås att avsätta 3 miljoner ur hälso- och sjukvårdsnämndens budget.

Carl Sernbo