KRÖNIKA. I onsdags kväll var det Göinge Afton. En kväll då Östra Göinge kommunen ordnar fest för att hylla och fira våra lokala förmågor, företag, föreningar, eldsjälar och duktiga ungdomar. För en plats behöver sina eldsjälar. Människor, föreningar och företag som engagerar sig extra mycket i platsen de bor, lever och verkar på förtjänar att hyllas och uppmärksammas.

Efter en sådan kväll är jag en extra stolt göing!

Tänk vilken kraft här finns i vår bygd. Det engagemang, kreativitet, kunskap och och driv som finns samlad i Göingebygden, den är fantastisk och den gör mig väldigt väldigt stolt.

När jag la huvudet på kudden efter festen reflekterade jag lite över kvällen. Över företagandet, över eldsjälarna, över kunskapen och  engagemanget.

Inget land, ingen kommun, stad, by, eller landsbygd är något utan sina medborgare. Utan sina eldsjälar och sina företag. Det är människorna där som skapar liv och rörelse. Som skapar trivsel och underlag för att kunna bo och verka.

På Göinge Afton fick ett par olika företag pris. Att få höra dessa företagares berättelser om hur de startat, kämpat, stött på motgångar, tagit sig runt utmaningar, ändrat inriktning för att möta en förändrad omvärld och marknad, hur de utvecklats för att så småningom blomstra. Det är inspirerande och det ger kraft. Alla dessa företag lägger tillsammans grunden för vår välfärd, för jobb, försörjning och trygghet för många människor. Det gemensamma för de företag som fick pris är att de är små eller medelstora. De är lokalt förankrade i Göingebygden och har sina rötter här. Men de är beroende av vår omvärld. Ett företag hade en stor del av sin marknad i Sydafrika, ett annat i Skandinavien och norden och ett tredje hade sin största marknad inom en radie på ungefär tio mil.

Som politiker började jag ju självklart fundera över deras villkor och hur vi kan göra för att underlätta för dem att utvecklas, anställa och växa ännu mer. Och som centerpartist brinner jag lite extra för just små- och medelstora företag. För det är i små och växande företag som nya jobb skapas. Därför måste vi göra det enklare att starta och driva företag och vi måste göra det billigare att anställa. Genom lägre skatter och mindre krångel kan företagen växa. Företagare ska kunna ägna sig åt sin verksamhet istället för att fylla i blanketter.

Men en annan avgörande faktor för en god ekonomisk utveckling och stark välfärd i Östra Göinge och i Sverige är öppenhet och samarbete med omvärlden. Det är också grunden för den exportorienterade ekonomi som gjort Sverige rikt. Utvecklad handel, möjligheter för människor att röra sig över nationsgränser och aktivt samarbete inom EU, FN och andra internationella organ är enormt viktigt för fortsatt välstånd. För att företagen i Östra Göinge och i Sverige ska fortsätta att utvecklas positivt kan vi aldrig välja slutenhet. Vi måste välja en annan väg, vi måste välja vägen framåt.

Sofia Nilsson (C)
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande i Östra Göinge