DEBATT. Maria Nyman Stjärnskog (S) är stolt över att de rödgröna styret i Region Skåne har tillfört sex miljarder till sjukvården. Det är otroligt mycket pengar som kan göra verklig skillnad om de satsas rätt. Har de rödgröna satsat rätt under de fyra år som de styrt Region Skåne?

Innan vi svarar tycker jag vi ska tänka på de cancerpatienter som dör i väntan på operation, de patienter som trängs på överfulla akutmottagningar och tvingas ligga i korridorer i väntan på vård, de multisjuka äldre som förtvivlat fastnar i vårdcentralernas köer, och på de sönderstressade medarbetarna.

Orsakerna till problemen i sjukvården i Skåne är flera. En av de främsta är att sjukvårdens resurser i Skåne är fördelade fel. Allt för mycket resurser i vården läggs i stora organisationer som är svåra att ha kontroll över. Det innebär att vårdcentralerna inte har resurser att ta emot alla sina listade patienter i tid. Då tvingas många patienter söka sig till sjukhusens akutmottagningar. Det skapar långa vårdköer och patienter faller mellan stolarna.

Endast 16 procent av Region Skånes totala vårdresurser läggs på vårdcentralerna. Det vore rimligt att vårdcentralerna får 25 procent av sjukvårdens resurser, precis som i våra nordiska grannländer. Förstärkta vårdcentraler har länge varit en viktig frihetsfråga för Liberalerna. Vi vill flytta vården närmare patienterna, se till att de som arbetar nära patienterna har mer inflytande och kan ta ett större ansvar för sina patienter. Det tror vi skulle skapa bättre kontinuitet och ökad tillit mellan vården, patienter och anhöriga.

Vårdcentralerna i Skånes kanske största bekymmer just nu är bristen på allmänläkare. Vissa vårdcentraler i Skåne har inte haft en fast läkare på flera år. Liberalerna har därför lagt skarpa förslag om att utbilda fler allmänläkare. När bristen på allmänläkare har åtgärdas vill Liberalerna att Skåne inför ett system där varje skåning har rätt att bli listad hos en namngiven läkare.

Det finns goda möjligheter att bedriva bra vård i Skåne. Vi har fantastisk vårdpersonal som brinner för sitt yrke. Tyvärr har vi idag ett stort och otympligt system som hämmar och tröttar ut vårdpersonalen – ett system där individens vårdbehov inte längre står högst upp på prioriteringslistan.

Det är dags att vi satsar på den vård som skapar tillit mellan patient och vårdpersonal. Det vill Liberalerna göra genom att minska den politiska detaljstyrningen och satsa på vårdcentralerna.

Gilbert Tribo (L)
Gruppledare

Publicerades i Ystads Allehanda 5/5 2018