DEBATT. Vi vill lyfta psykiatrin i Region Skåne. Patienterna måste få en vård i tid och personalen måste få en chans att utveckla verksamhet och metoder på bästa sätt. Tillgången på en god psykiatrisk vård, baserad på senaste kunskap och med hög tillgänglighet, är en rättvisefråga. Möjligheten att få terapi för funktionsnedsättande och ångestskapande sjukdomar får inte lov att vara en kostnadsfråga för patienten. Det är det idag på grund av allt längre vårdköer och att de lösningar som finns inte används.

På bara tre år, sedan Socialdemokraterna och Miljöpartiet tog över makten i Region Skåne, har andelen barn som får första besök på barn- och ungdomspsykiatrin (Bup) inom 30 dagar minskat från nio av tio till fyra av tio. I februari 2018 fick bara 27 procent av barnen i Region Skåne bedömning inom 30 dagar i Bup. Det duger inte. För ett barn med depression, ångest eller till och med självmordstankar innebär varje månad i kö en eon av väntan. Föräldrar som har råd köper privat behandling, konsultationer som mycket väl kan kosta 1 200 kronor i timmen. De som inte har råd får stå i kö.

Moderaterna vill ge alla samma tillgång till vård inom allmänpsykiatrin genom vårdval. Det innebär att läkare kan öppna mottagning utifrån vissa krav och alla patienter får jämlik tillgång till privat vård utan att privatekonomin styr. Socialdemokraterna klagar på att vårdval kostar. De vill att duktiga vårdgivare ska lägga ner bara för att de inte har Region Skåne som arbetsgivare, även om det orsakar längre vårdkö. Man vill spara genom att inte ge vård. Vi vet nämligen att kostnaden per behandling sjunker med vårdval. Men vårdbehov som inte tillgodoses blir dyrare.

Psykisk ohälsa betecknas av Folkhälsomyndigheten som vårt största folkhälsoproblem. Försäkringskassan uppger att sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa ökat med 159 procent mellan 2011 och 2016. Etthundrafemtionio procent. Det är en enorm ökning. Ungefär 40 procent av Sveriges befolkning lider av någon form av psykisk ohälsa. Alla berörs. De som inte är direkt drabbade av egen psykisk ohälsa är indirekt påverkade eftersom de troligen har en anhörig, partner eller vän som lider av psykisk smärta.

I Skåne har vårdköerna vuxit kraftigt. Inom vuxenpsykiatrin tredubblats. De medför både onödigt lidande för patienterna och stora samhällsekonomiska kostnader. De tretton vårdval som infördes i Region Skåne när Moderaterna styrde 2006-2014 har, förutom att flytta makt och inflytande till patienterna, visat sig vara mycket effektiva för att ge fler vård snabbare. Väntetiderna i den vård som fått ingå i vårdval har gått från månader och år till ett par veckor. Därför vill vi självklart låta fler hårt drabbade patientgrupper få ökad tillgänglighet, särskilt inom psykiatrin.

I ett första skede vill vi införa vårdval för allmänpsykiatri, det vårdområde som har både ökat tryck och allt sämre tillgänglighet. Det måste alltså finnas fler attraktiva arbetsplatser där personalen känner att de vill vara kvar under en längre tid. Även vårdpersonal vill arbeta i mindre verksamheter där besluten ligger nära. Det får man med vårdval. Psykiatrisk behandling är dessutom mer än annan vård beroende av förtroende mellan patient och behandlare. Då går det inte att bara ha en mottagning att välja på. Moderaterna vill skapa en patientcentrerad vård.

Psykisk ohälsa är för viktigt för att styras av ideologi. Vi vill satsa på de lösningar vi vet ökar tillgänglighet. Vårdval löser de mest akuta behoven: köerna kortas därför att antalet vårdgivare styrs av faktiskt vårdbehov, och patienten får frihet att välja den vårdgivare där tillit och förtroende kan gro. Därför är detta en självklarhet för oss att införa så snart som möjligt efter valet.

Carl Johan Sonesson (M), regionråd i opposition

Ann Heberlein (M), doktor i etik och riksdagskandidat

Kevin Nyström (M), ordf MUF Lomma/Bjärred

Sofia Lundberg Söderling (M), vice ordf MUF Lomma/Bjärred