VÄRNA SKÅNE. Högkonjunkturen tuffar på, konstaterar Sveriges Kommuner och Landsting i sin senaste skatteunderlagsrapport. Detta medför att skatteintäkterna för 2018 blir ”avsevärt högre” än vad som beräknades så sent som i februari. Sammanlagt handlar det om att kommuner och regioner får in 3 miljarder kronor mer i skatteintäkter, vilket för Region Skånes del handlar om många miljoner kronor extra. Det finns således goda förutsättningar även för Region Skåne att klara av att finansiera sin verksamhet, även om det kräver fortsatt hård kostnadskontroll.

Men redan 2019 tror SKL att konjunkturen vänder nedåt. Årets BNP-tillväxt på 2,9 procent prognosticeras nästa år hamna på 2,1 procent, för att 2020 sjunka till 1,4 procent.

Den sedan finanskraschen 2008 stadigt växande ekonomin förlorar till slut fart. Om den offentliga sektorn vid något tillfälle borde ha fyllt ladorna är det nu. Dessvärre visar Region Skåne under sitt rödgröna styre alltjämt svaga siffror.

Talande nog är den rödgröna regeringen mer optimistisk än SKL. Från Rosenbad hörs budskapet detta valår att högkonjunkturen bär ända in i 2021.

För att kunna bygga framtida skånsk välfärd borde det ackumulerade resultatet under mandatperioden så här långt ha varit närmare 2 miljarder kronor, vilket motsvarar ett årligt överskott på 2 procent. Det ackumulerade resultatet är 373 miljoner kronor.

SKL:s Ekonomirapport presenteras den 15 maj.

Jonas Duveborn