KRÖNIKA. Vi är alla unika och har olika behov i livet och de skiljer sig åt beroende på ens bakgrund och livssituation.Trygghet för tonåringen är såklart inte densamma som trygghet för pensionären, men att känna trygghet i vardagen är något som vi alla delar och något som vi behöver för att skapa relationer med andra. Idag är samtalsämnen som rör säkerhet och trygghet allt mer aktuella och många i Skåne känner sig otrygga, det visar sig i både Nationella trygghetsundersökningen (NTU) och polisens undersökningar. Exempelvis kan man se att andelen procent som känner sig otrygga i Skåne när de vistas utomhus på kvällarna är 23%, vilket kan jämföras med hela landet som ligger på 19%.

I vårt valprogram presenterar Centerpartiet ett antal trygghetssatsningar som dels gör skåningen tryggare men som också ger stöd till polis, räddningstjänst och ambulanspersonal. Alla skåningar ska kunna känna sig trygg i regionen, något som tyvärr inte är en verklighet idag. Därför måste trygghetsarbetet intensifieras, polisen måste bli närvarande i hela Skåne. Dessutom måste vi arbeta för att öka tryggheten för patienter på våra akutmottagningar, personalen inom sjukvården och för våra resenärer i kollektivtrafiken.

För att bygga ett tryggare Skåne vill vi i Centerpartiet att polisreformen fullföljs och där minst två områdespoliser per kommun, utgör basen i den nära polisiära organisationen. Vi föreslår att polisresurser ska finnas ute bland människorna i vår region och att polisen förses med bättre verktyg för att klara upp fler brott. Vi vill att det skapas tryggare stationsmiljöer och säkra cykelparkeringar i den skånska kollektivtrafiken och att alla som reser i den skånska kollektivtrafiken ska känna sig trygga ombord. Vi föreslår också att det ska bli samma rättsliga påföljder för de som attackerar ambulanser som när de gör det mot polis och räddningstjänst. Vi i Centerpartiet har bland annat krävt en särskild debatt i regionfullmäktige om tryggheten i Skåne.

Som centerpartist är jag övertygad om att trygghet börjar hos mig, men det krävs också att vi arbetar med förebyggande insatser och ger rätt stöd till vår blåljuspersonal för att stärka ett tryggare samhälle. Tillsammans kan vi ta stora kliv mot ett tryggare Skåne.

Birte Sandberg (C)
Gruppledare Region Skåne