DEBATT. Skånes vägar och järnvägar lider av för låg kapacitet, eftersatt underhåll och för små nyinvesteringar. Flera järnvägssträckor har nått gränsen för antal tåg de kan släppa fram, och driftsstörningar på grund av dåligt underhåll inträffar titt som tätt. Köer och stockningar på E6 blir värre för var dag, och i resten av Skåne nedgraderas ett antal vägar.

Foto: Christer, CC 2.0

Allt detta samtidigt som befolkningen växer, samt både resandet och godstransporterna. Både kollektivtrafik och bilåkande ökar år från år, och bör göra det.

Den fristående kolumnisten Ingrid Runsten skrev i tisdags i HD/Sydsvenskan om behovet av driftssäkra tågförbindelser i nordvästra Skåne. Hon ser att det behövs dubbelspår på Västkustbanan och bättre trafik inåt landet, bland annat på Skånebanan mot Hässleholm och Kristianstad. I det har hon rätt. Detta är viktiga investeringar, och de regionala och lokala resorna måste prioriteras.

Men sedan övergår hon till att attackera liberaler och moderater för att partierna kritiserat projektet med höghastighetsbanor, hon menar att partierna måste ändra sig för ”då kan de ju faktiskt bli verklighet”.

Det är förstås bra att önska sig mycket, och sant är att vi som land borde investera mer i infrastruktur – framförallt där flaskhalsarna finns, som i Skåne. Men resurser är inte outtömliga ens för en politiker inför ett riksdagsval.

Höghastighetsbanorna kommer att bli mycket dyra. Och regeringen planerar att finansiera dem helt inom de vanliga anslagen. Då uppstår två effekter: Dels kommer höghastighetsbanorna inte att bli färdiga förrän tidigast 2045, och först därefter kan nyttan på allvar bli tydlig. Dels kommer de hela tiden fram till dess att tränga ut andra investeringar och annat underhåll i de samlade infrastrukturkostnaderna. Det gör det alltså svårare att fullborda dubbelspåret på Västkustbanan, rusta upp Skånebanan eller ge länsvägarna i östra Skåne en tillräckligt hög standard.

Vill man, som regeringen, göra allt samtidigt, blir ingenting riktigt bra.

Moderaterna och liberalerna har varit tveksamma till den prioriteringen. Och det är det som är politiskt ansvar, när man inte har tillräckligt med pengar måste man avstå från i sig positiva projekt och satsa dem på ännu mer efterfrågade sådana.

Pontus Lindberg (M)
Regionråd i opposition med ansvar för regional utveckling och infrastrukturfrågor

Pontus Lindberg (M)