KRÖNIKA. Region Skåne måste skapa mindre och mycket mer snabbfotade förvaltningar istället för dagens tre gigantiskt stora förvaltningskolosser där nästan ingen helt och hållet kan tränga igenom förvaltningarnas ekonomi eller för den delen skapa samhörighet och arbetsglädje bland personalen.
Det ska vara korta beslutsvägar mellan personal och ledning. Därför har Allians för Skåne nyligen presenterat ett förslag till ny organisation. Vi vill platta till organisationen och skapa bättre förutsättningar för lokala samarbeten mellan sjukhus, primärvård och kommun. Primärvården bör bli en egen förvaltning precis som psykiatrin. Det är dags att primärvården får bästa möjliga förutsättningar. Att läkare och övrig vårdpersonal i högre utsträckning kan bestämma över sin klinik eller vårdcentral. Politiken bör inte lägga sig sådana saker.
Genom att skapa en förvaltning för varje sjukhus och en sjukhusstyrelse för varje förvaltning så blir det en mycket mer smidig och lättrörlig organisation. Varje sjukhus kommer lättare att kunna skapa sin egen identitet och stolthet. Sjukhusen får större självbestämmande och blir sålunda lättare en betydligt mer attraktiv arbetsgivare. Idéer från personalen kommer lättare fram till ledningen om ledningen finns vid sjukhuset och ledningen blir en naturlig del av sjukhusets vardag. Så är det inte idag och det måste vi ändra på. Skånes sjukhus ska kännetecknas för att vara stolta sjukhus med medarbetare som trivs på sin arbetsplats. Det ska finnas arbetsglädje och kamratskap. En öppenhet ska prägla arbetsplatserna. Vi tror dessutom att en styrelse för varje sjukhus kommer att  kunna underlätta framväxten av följande fyra saker:
1. Skapa ett mer lokalt medborgarföreträdarskap. Där invånare och lokala politiker kommer närmare varandra.
2. Lättare att ta kontroll över kostnaderna.
3. Större möjligheter till att kunna skapa fler hälsostäder, fokus ska ligga på samverkan med kommunerna och primärvården.
4. Säkerställer att de förtroendevalda blir mer insatta i sjukhusens behov och förutsättningar i arbetet med att utveckla den nära vården.
Nu hoppas vi att övriga partier i organisationsberedningen seriöst vill titta på alliansens förslag och att vi kan ge och ta utifrån denna idéskiss och sen förhoppningsvis bli överens över blockgränserna om en ny bättre organisation än dagens.
Carl Johan Sonesson (M)
Regionråd