VÅRDA SKÅNE. Idag presenterades Kristdemokraternas förslag till vårbudget i riksdagen. I den ingår en satsning som ska möjliggöra införandet av fast läkarkontakt i primärvården.

– Många sjuka har inte en fast läkarkontakt idag. I Skåne är det bara sex av tio äldre som har fast läkarkontakt. Det skapar onödiga problem när man gång på gång måste berätta om sina sjukdomar för olika läkare. Fast läkarkontakt ökar tryggheten, kommenterar Birgitta Södertun (KD), gruppledare i Region Skåne.

– Fast läkarkontakt är bra för personalen också. Det är lättare att göra ett bra jobb när man känner patienterna. Då behöver man inte lägga viktig arbetstid på att ständigt sätta sig in i nya personers symptom heller, säger Birgitta Södertun.

– Partiet vill också lägga sex nya miljarder på att införa hemsjukvårdsteam i hela landet. Det är något som KD varit pådrivande för i Skåne och som redan håller på att i vår region, avslutar Birgitta Södertun (KD).
Gustav Lundblad