DEBATT. När regionrådet Maria Nyman Stjärnskog (S) kommenterar årsprognosen för ekonomin i Kryh (Kb och YA 19/4) väljer hon att lyfta fram att det i alla fall går bättre än förra året. 48 miljoner kronor bättre.

Tyvärr är Maria Nyman Stjärnskogs glädje relativ. Hon är nöjd med att missa tavlan lite mindre än tidigare. Men skjuter utanför gör hon fortfarande.

Den prognosticerade budgetavvikelsen för Kryh för helåret 2018 ligger på minus 112,9 miljoner kronor. Med detta resultat ser Kryh ut att missa sina budgetar under mandatperioden med sammanlagt 625,2 miljoner kronor.

Antingen handlar det om usel budgetering, eller om en verksamhet som gör som den vill. Fast mest sannolikt om Maria Nyman Stjärnskog.

Att budgeteringen är usel kan vi i och för sig instämma i, vi har röstat emot alla rödgröna budgetar. Våra förslag har varit bättre. Men samtidigt har vi förutsatt att den budget som fullmäktige beslutat om ska vara taket för hur mycket pengar regionen gör av med.

I själva verket är det ännu värre. Kryh har varje år denna mandatperiod fått ökade anslag. Sjukvården i hela regionen har fått 6,2 miljarder kronor mer. I år får Kryh 4,3 procent, eller 146,6 miljoner kronor, mer än 2017. Nämnden förbrukar alltså inte bara sina allt större tillskott, utan nallar också på det resultat som skulle ha tryggat framtida vård.

Samtidigt har vårdproduktionen minskat. I den somatiska vården tog Kryh 2017 emot 6 295 patienter färre än 2016. Antalet vårddagar minskade med 11 200, eller 6,4 procent. Antalet operationer var 271 färre, en minskning med 3,3 procent.

Kryh förbrukar skattemedel i rasande takt, utan att skåningarna får mer vård för pengarna.

Vi tror inte ett detta handlar om nonchalans från personalens sida. Vi är övertygade om att de gör sitt bästa. I stället handlar det om att styrning och ledning har betydelse; att signaler från det politiska styret påverkar. Och budskapet därifrån har varit övertydligt under alla år: Skatten ska höjas, resurserna ska flöda in.

Maria Nyman Stjärnskog har därmed ett stort ansvar för att ekonomin är stadigt i fritt fall när hon öppet ger uttryck för att den budget som regionfullmäktige har tagit för Kryhs räkning inte gäller. ”Vi sa redan i planeringsdirektiven att vi har för liten i ram i förhållande till de uppdrag vi ska göra och sa att vi behöver mer pengar.” ”Vi har inte haft rättvisa förutsättningar.”

Med andra ord: Det spelar ingen roll vad högsta beslutande organ säger, Kryh kan gott göra sina egna prioriteringar – budgeten är ett rundningsmärke, inte ett styrande dokument.

Detta är oerhört allvarligt. En enskild nämnd, eller ett minoritetsstyre, kan inte sätta sig över den budget som fullmäktige beslutar om.

Om pengarna inte räcker ska man begära mer pengar, eller prioritera om verksamheten så att pengarna räcker. Det rödgröna styret har varken gjort det ena eller det andra. Bara klagat på sina egna budgetar. Och struntat i dem.

Pontus Lindberg (M)
oppositionsråd
Region Skåne

Caroline Hedenström (M)
sjukvårdspolitiker
Region Skåne

Denna artikel har också publicerats i Kristianstadsbladet (21/4, inte på nätet) och i Ystads Allehanda (23/4).