VÅRDA SKÅNE. I dagens Skånska Dagbladet skriver partiledare Ebba Busch Thor (KD) tillsammans med Birgitta Södertun (KD), gruppledare i Region Skåne och Lars Thunberg (KD) om vårdkrisen och problemen vid Helsingborgs lasarett: Skåningarna förtjänar bättre vård.

De skriver bland annat:

Faktum är att på bara fyra år så har vårdköerna fördubblats, och idag så är det fler människor som fått vänta för länge på vård än som bor i Lund. Dessa enorma köer skapar inte bara oro för patienterna. Utan skapar även stress och arbetsplatsproblem för sjukvårdspersonalen, vilken patient ska tvingas vänta och därmed utsättas för ökad risk? Värst drabbat av detta välfärdssvek är de sjukhus som sedan tidigare haft svårigheter. Ett av dessa är Helsingborgs lasarett.

För att komma till rätta med den grundläggande problematiken krävs en omfattande sjukvårdsreform: Förstatliga ansvaret för sjukhusvården.

Den bästa vården får man om den avancerande sjukvården ges vid speciella kompetenscentrum och den lokala sjukvården inriktar sig på att skapa god tillgänglighet till vårdcentraler och husläkare. Men med dagens struktur försöker de flesta landsting utföra alla form av sjukvård i stället för att samordna resurser. Effekten blir en dyrare och mindre kvalitativ vård.

På kortare sikt krävs smarta reformer. Busch Thor, Södertun och Thunberg skriver:

Därför har vi kristdemokrater i vår oppositionsbudget avsatt 27,5 miljarder kronor utöver regeringens anslag. Pengar som skulle gå till en återinförd kömiljard, mer läkartid för patienter, fler medarbetare och fler vårdplatser.

Läs hela artikeln genom att klicka här!

Gustav Lundblad