DEBATT. Den 17 april rapporterade Sveriges Radio att regeringspartierna kommit överens om ett ramförslag för höghastighetstågen.

Nu bjuder de in allianspartierna och Vänsterpartiet till samtal om förslaget. Liberalerna i Skåne skulle hellre se att de planerade 205 miljarderna går till andra infrastruktursatsningar, främst till långsiktiga investeringar för spårbunden pendlingstrafik.

Förslaget på ramverk för höghastighetstågen innebär ett kostnadstak på 205 miljarder kronor, och en förhoppning om att det går att bygga för tåg som ska nå topphastigheter nära 320 km/h. Detta trots att Trafikverket tidigare beräknat att kostnaden kan gå upp till 320 miljarder, ej inberäknat tågen och stationerna.

Skåne växer med cirka 20 000 människor varje år.
Infrastruktursatsningarna behöver trappas upp så att inte tillväxten i Skåne hämmas på grund av att människor inte kan pendla.

Därför borde regeringen i stället prioritera utökade satsningar på kollektivtrafiken och på att öka framkomligheten för alla vardagspendlare som försöker ta sig till jobbet och skolan.
Skånebanan mellan Kristianstad och Hässleholm är ett exempel på en flaskhals som snarast behöver åtgärdas. Dubbelspår skulle öka kapaciteten och pendlare skulle kunna lita på tidtabellerna.

Att människor kan ta sig till och från jobbet måste vara viktigare än dyra drömmar om höghastighetståg. Det här är en oansvarig infrastrukturpolitik.

Trafikverkets beräkningar visar att den samhällsekonomiska bruttokostnaden för höghastighetstågen kan bli så hög som 403 miljarder. Det vore bättre med ett brett investeringspaket där viktiga investeringar i regional pendlingstrafik ingår.

Cristina Glad (L), andre vice ordförande i kollektivtrafiknämnden
Daniél Tejera (L), ersättare i regionala utvecklingsnämnden

Artikeln publicerades i Kristianstadsbladet den 20 april 2018