VÅRDA SKÅNE. Media har i veckan uppmärksammat de omfattande problemen inom sjukvårdsnämnd Kryh, som ansvarar för vården i östra Skåne samt den palliativa vården i hela Skåne.

Förra veckan kunde Opposition Skåne rapportera om hur S och MP, efter att gång på gång sagt nej till alliansens återkommande yrkanden om att återöppna den specialiserade palliativa vården i Trelleborg, tvärvände och plötsligt röstade ja: ”S tvärvänder om palliativa i Trelleborg”.

I onsdags skrev Trelleborgs Allehanda en artikel i ämnet: ”Nytt beslut – palliativa avdelningen ska öppnas”. Oppositionsledaren Per Einarsson (KD) kommenterar i texten det rödgröna styrets försök att ersätta den specialiserade palliativa vården med ”Framtidens vårdavdelning”.

Per Einarsson (KD), andre vice ordförande i sjukvårdsnämnd Kryh, anser att platserna på Framtidens vårdavdelning inte gav den typ av vård man hade beslutat om och tycker att Maria Nyman Stjärnskog inte följt det tidigare beslutet.
– Det var en enklare variant som inte var bemannad dygnet runt med den specialistkompetens som krävs. Vi har hela tiden yrkat på att man ska öppna avdelningen så som den en gång var. Men vi har fått avslag varje gång, säger han.

I Kristianstadsbladet (18/4) kommenterade Einarsson ett annat ärende: Det faktum att S och MP i sjukvårdsnämnd Kryh obstruerar mot regionstyrelsens beslut för att få bukt med de enorma ekonomiska problemen i förvaltningen: Per Einarsson om Kryh: ”Nämnden obstruerar mot besluten”. Det rödgröna styret röstade nämligen ned ett förslag från alliansen om att förvaltningschefen skulle återkomma med ytterligare åtgärdsförslag för att balansera ekonomin. Prognosen för 2018 pekar mot ett underskott på över 100 miljoner kronor. Ett utdrag ur artikeln:

Anser du att styret i Kryh obstruerar mot regionstyrelsens beslut?
– Ja, jag tycker att här obstruerar man och tar inte det ansvar och det ledarskap som man borde. Det är en av anledningarna till att vi la in det i yrkandet och sedan reserverade oss. Man borde ta regionstyrelsens uppmaning på allvar, säger Per Einarsson.
Maria Nyman Stjärnskogs (S) svar på Einarssons kritik går att läsa i den här artikeln: ”Det går åt rätt håll i Kryh”.
Gustav Lundblad