VÅRDA SKÅNE. Landskrona lasarett står inför en möjlig kris. Medarbetare på sterilcentralen har slagit larm om att en av de två maskinerna som sköter steriliseringsprocessen av instrument har stannat. Skulle även den andra maskinen sättas ur funktion är hela Landskrona lasarett allvarligt hotat.

– Det har varit känt sedan tre år att sterilcentralen behöver ny utrustning. Ändå har inget hänt. Nu är hela Landskrona lasarett hotat. För att inte hamna i en situation där operationer behöver ställas in och patienter flyttas till andra sjukhus måste Region Skåne agera så snabbt som möjligt. Medarbetarna och patienterna måste kunna känna sig trygga med att utrustningen på sjukhusen går att lita på, säger Gilbert Tribo (L) vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Liberalerna har därför idag lämnat in ett initiativärende till regionstyrelsen om att regiondirektören bör få i uppdrag att i samråd med förvaltningschefen för Sund och avdelningschefen för Sterilcentralen på Landskrona lasarett skyndsamt finna en lösning på hur situationen kan lösas.

Skulle även den andra steriliseringsmaskinen på sterilcentralen i Landskrona sättas ur funktion står Region Skåne inför tre alternativ:

  1. Att transportera all utrustning till annan sterilcentral i Skåne. I nuläget finns dock ingen avdelning som har kapacitet att ta hand om godset från Landskrona utan att behöva öka sin personalstyrka avsevärt.
  2. Att samtliga operationer på Landskrona lasarett ställs in. Det skulle drabba 3500 patienter som skulle behöva flyttas till annat sjukhus för bli opererade.
  3. Att akut hyra en container innehållande sterilcentral som ställs utanför operation. Hyrkostnaden för en sådan container är 1,2 miljoner per år.

Samtliga av dessa alternativ måste följas av en permanent lösning med projektering för ombyggnad av sterilcentralen i Landskrona för en kostnad ca 20 miljoner, alternativt att andra mer permanenta lösningar hittas, exempelvis i Helsingborg i samband med ombyggnationen av Helsingborgs lasarett.

Carl Sernbo